Statuss:
Īstenošanā

Projekta nosaukums:

Ūdens maršruta tīkla attīstība Latvijā un Lietuvā, turpinot paplašinot pārrobežu tūrisma produktu www.riverways.eu

Projekta nosaukuma saīsinājums: WaterWays

Projekta Nr.  EE-LV00063

(Interreg) Latvijas - Lietuvas programma 2021.-2027. gadam

Projekta vadītājs un speciālists

Signe Klismeta (tālr.nr +37125699448; e-pasts: signe.klismeta@talsi.lv)

Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir attīstīt ūdensceļu tīklu Latvijā un Lietuvā, paplašinot esošo pārrobežu tūrisma produktu riverwayway.eu, veidojot ezeru tīklu atpūtas aktivitātēm un upju tīklu smaiļošanai visā Programmas teritorijā. Pārrobežu sadarbības rezultātā www.riverways.eu būs papildināts ar visaptverošu informāciju uz ūdens tūrisma balstītām aktivitātēm ezeros un upēs. Koncepcija Safe&Green” veicinās drošu un dabai draudzīgu tūrismu un samazinās negaidītu antropogēno slodzi uz tūrismā izmantotajiem dabas resursiem, kā arī veicinās atbildīgāku un izglītotāku ceļotāju sabiedrību.

Projektā WaterWay” partneri:

  • Talsu novada pašvaldība,
  • Saldus novada pašvaldība,
  • Kuldīgas novada pašvaldība.
  • Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācija,
  • Klaipēdas novada pašvaldība (Lietuva),
  • Kretinga novada pašvaldība (Lietuva),
  • Lietuvas lauku tūrisma asociācija (Lietuva),
  • Vadošais projekta partneris Kurzemes plānošanas reģions.

Projekta ietvaros tiks izveidotas 6 atpūtas vietas pie ūdeņiem Latvijā un Lietuvā, veicinot pieejamos dabas resursus ūdens aktivitātēm. Talsu novada pašvaldība īstenos projektu Vilkmuižas ezera laivu novietne”. Projekta mērķis ir nodrošināt labiekārtotu teritoriju ar piekļuvi ūdenim, nodrošinot piekļuvi laivotājiem un supotājiem, kā arī pildītu laiva novietnes funkciju Vilkmuižas ezerā.

Kopējās izmaksas: 71 250,00 EUR

ERDF finansējums: 57 000,00 EUR

VARAM finansējums: 7 125,00 EUR

Pašvaldības finansējums:  7 125,00 EUR

Īstenošanas  laiks 01.03.2024 – 28.02.2026

water ways

 

 

Signe Klismeta

Projektu vadītāja - Kabinets: 401. / 4. stāvs, 1. korpuss
signe.klismeta [at] talsi.lv