Interreg Estonia – Latvia logo

Projekta nosaukums:

Publiskās un privātās partnerības iespējas ostu modernizēšanai, lai tās pielāgotu jūras attīstībai

Projekta nosaukuma saīsinājums

Harbours and PPP

Projekta Nr.

 EE-LV00063

(Interreg) Igaunijas-Latvijas programma 2021.–2027. gadam

Projekta vadītājs un speciālists

Signe Klismeta

tālr.nr +371 25699448

e-pasts: signe.klismeta@talsi.lv

Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir veicināt reģionu sagatavošanos atkrastes vēju parku infrastruktūras attīstībai. Atkrastes vēja parki ir ievērojami infrastruktūras, kā arī ilgtermiņa investīciju projekti. Gan to izbūve, gan uzturēšana prasa daudz resursu – gan piemērota infrastruktūra, gan cilvēkresursi. Projekta darbības ir izvērtēt ostu piemērotību un gatavību atkrastes vēju parku investīcīju ienākšanai Latvijā un Igaunijā, kā arī izstrādāt Rokasgrāmatu Privātās un publiskās partnerības modeļu ieviešanai atkrastes vēju parku investīciju realizēšanai.

Projekta  rezultāts

  • Sagatavots tehniskais izvērtējums Mērsraga un Rojas ostām;
  • Rojas un Mērsraga ostu gatavību apkalpot atkrastes vēju parku būvniecību un apkalpošanu;
  • Izstrādāts Rojas un Mērsraga ostu attīstības plāns;
  • Kopīgi ar partneriem no Igaunijas izstrādāta Rokasgrāmata Privātās un Publiskās partnerības principu realizācijai ostās;

Kopējās izmaksas: 100 000,00 EUR

ERDF finansējums: 80 000,00 EUR

VARAM finansējums: 10 000,00 EUR

Pašvaldības finansējums: 10 000,00 EUR

Īstenošanas laiks 01.01.2024.–31.12.2026.