Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalsts paredzēts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības palielināšanai un ietver:
• materiālu palīdzību veselības apdrošināšanas polišu iegādei;
• materiālu palīdzību pacientu iemaksu segšanai un veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai;
• materiālu palīdzību medikamentiem, medicīnas preču iegādei un tehnisko palīglīdzekļu īrei vai iegādei.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  •Pabalsta saņemšanai pieprasītājs iesniedz iesniegumu.
  •Papildus jāiesniedz:
  rēķini vai stingrās uzskaites maksājuma čeki no ārstniecības iestādes un/vai aptiekas, kas izsniegts tekošā kalendārā gada laikā, kamēr ģimenei (personai) ir spēkā Sociālā dienesta lēmums par ģimenes atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  trūcīgas ģimenes (personas) ne vairāk kā 100,00 euro vienai personai gadā;
  • maznodrošinātas ģimenes (personas) ne vairāk kā 120,00 euro vienai personai gadā, no kuriem 60,00 euro paredzēti tikai stacionāro pakalpojumu apmaksai.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Klātiene - Sociālā dienesta apmeklējums.
  Pabalsts tiek izmaksāts skaidrā naudā vai pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz klienta norādīto norēķinu kontu, vai pakalpojuma sniedzējam.

Saņemt pakalpojumu