Cena
71.00
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietu sagatavošana.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona, kura vēlas mainīt savu vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļai attiecīgu rakstveida iesniegumu.

  2. Pakalpojuma apmaksa
    Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71,00 euro

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Lēmumu par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments nosūta pa pastu.

Saņemt pakalpojumu