Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personas ar funkcionāliem traucējumiem, kuras patstāvīgi nespēj izmantot sabiedrisko transportu, nokļūšanu nepieciešamajā vietā un veicināt šo personu pilnvērtīgāku funkcionēšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pirmoreiz pieprasot autotransporta pakalpojumu, persona iesniedz:
  -iesniegumu, kurā norāda brauciena mērķi, datumu, iespējamo pakalpojuma izmatošanas ilgumu un invaliditāti apliecinošu dokumenta kopiju,
  -primārās veselības aprūpes ārsta izsniegtu izziņu (veidlapa 027/u, kurā tiek norādīta nepieciešamība personai izmantot specializēto autotransportu, veselības aprūpes pakalpojuma nepieciešamība, veselības aprūpes iestāde, kas jāapmeklē un apmeklējuma laiks).
  *Atkārtota pakalpojuma pieprasījuma gadījumā, persona ar kustību traucējumiem var pieprasīt pakalpojumu telefoniski. Telefonisko pieprasījumu reģistrē sociālais dienests.

 2. Apstrādes solis/ Pakalpojuma apmaksa
  Trūcīgas personas – kalendārā gada laikā ar kopējo nobraukto kilometru skaitu, kas nepārsniedz 480 kilometrus. Maznodrošinātas personas – kalendārā gada laikā ar kopējo nobraukto kilometru skaitu, kas nepārsniedz 400 kilometrus. Bērns, kura ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, nokļūšanai turp un atpakaļ līdz tuvākajai izglītības iestādei, kura var nodrošināt bērna veselības stāvoklim atbilstošu programmu.
  Brauciena mērķi prioritārā kārtībā:
  -vispārējās izglītības iestādes apmeklēšanai pašvaldības teritorijā – mācību gada laikā;
  -veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu saņemšanai pašvaldības robežās;
  -veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu saņemšanai ārpus pašvaldības robežām;
  -citi gadījumi personas pamatvajadzību nodrošināšanai.

  Talsu novada pašvaldības iedzīvotājiem
  Pārvadājums: 1 kilometrs EUR 0.62
  Pārvadājums ārpus darba laika: 1 kilometrs EUR 1.24
  Pārvadājums personām ar invaliditāti un pensionāriem
  (uzrādot apliecību): 1 kilometrs EUR 0.31
  Citu pašvaldību iedzīvotājiem
  Pārvadājums: 1 kilometrs EUR 1.24
  Pārvadājums ārpus darba laika: 1 kilometrs EUR 2.48

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc pakalpojuma piešķiršanas persona tiek informēta par lēmumu personas izvēlētajā veidā.

Saņemt pakalpojumu