Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums tiek sniegts ar mērķi mazināt personas sociālo izolētību, saskatīt problēmu cēloni un attīstīt personas resursus, saņemot grupas atbalstu un problēmu risināšanas pieredzi.
Pakalpojums ietver nodarbības profesionāla grupas vadītāja klātbūtnē, saskaņā ar mērķa grupas vajadzībām atbilstošu programmu un nodarbību plānu.
Sociālais dienests nodrošina šādas apmācības:
-Bērnu emocionālā audzināšana,
-Ceļvedis audzinot pusaudzi,
-Sargeņģelis,
-Vardarbības terapijas grupa.
Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu var piešķirt atkārtoti, iesaistot klientu citā atbalsta grupā.
Pakalpojums tiek nodrošināts nokomplektējot grupu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus sociālajā dienestā vai pie sociālā darba speciālista sociālā dienesta attālinātajos klientu pieņemšanas punktos atbilstoši personas deklarētajai pamatdzīvesvietai

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Klients informāciju par lēmumu saņem sev izvēlētā veidā.

Saņemt pakalpojumu