Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

To piešķir personām, pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe) apmierināšanai viņu dzīvesvietā, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Personai vai likumiskajam pārstāvim jāvēršas Sociālajā dienestā un jāiesniedz šādi dokumenti:
  1) iesniegums (noteikta parauga veidlapa),
  2) primārās veselības aprūpes ārsta izraksta “Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr.027/u), kurā norādīta pakalpojuma nepieciešamība un kontrindikāciju neesība pakalpojuma saņemšanai (izraksta derīguma termiņš – 6 mēneši) kopiju,
  3) jāuzrāda personu apliecinošs dokuments

 2. Apstrādes solis
  Pēc iesnieguma saņemšanas sociālais darbinieks sagatavo personas vajadzību novērtējumu (par funkciju traucējumiem, tehnisko palīglīdzekļu lietošanu, ēdiena gatavošanu, ēšanu, dzeršanu, pārvietošanos/kustīgumu, ģērbšanos, rūpēm par izskatu, personisko higiēnu, mazgāšanos (vannā/dušā), tualetes lietošanu, orientēšanos telpā un laikā, saskarsmi, uzvedību, konfliktu risināšanu)

  Aprūpe mājās pakalpojums ir maksas pakalpojums.
  Maksa par pakalpojumu ir atbilstoša līgumā ar sociālo pakalpojumu sniedzēju noteiktajam – 7,08 eiro par 1 (vienu) aprūpes pakalpojuma sniegšanas stundu vienai personai.
  Gadījumos, kad klients nespēj veikt samaksu par aprūpes pakalpojumiem, to veic viņa apgādnieki, saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu vai pašvaldību

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Personai atbilde uz iesniegumu tiek sniegta izvēlētajā veidā:

Saņemt pakalpojumu