Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalsts politiski represētajām personām un Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem ir Talsu novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu šīm personu grupām pamatvajadzību nodrošināšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā Sociālā dienesta kontaktinformācija un jāiesniedz:
  -iesniegums,
  -jāuzrāda politiski represētās personas apliecība,
  -vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecība.
  Pabalsts jāpieprasa un tas tiek piešķirts vienu reizi gadā laikā no kārtējā kalendārā gada 1. oktobra līdz 1. decembrim.

 2. Pakalpojuma piešķiršana
  Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pārbaudot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par iesniedzēju.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalstu izmaksā ne vēlāk kā viena mē-neša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
  Pabalsta apmērs ir 50,00 euro.

Saņemt pakalpojumu