Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsta pieprasītājs pašvaldības Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu par vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu, mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu un ikmēneša izdevumiem.

 2. Lēmuma pieņemšana
  Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra izmaksājamā pa-balsta apmērā piešķiršanu.
  Pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš turpina mācības vai studijas piešķir katru mēnesi līdz attiecīgās izglītības pakāpes ieguvei.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Piešķirto pabalstu izmaksā Talsu novada pašvaldības vai pagastu pārvalžu kasēs vai, ieskaitot personas norādītajā kredītiestādes kontā.

Saņemt pakalpojumu