Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Bērna attīstības veicināšanai nodrošina šādus pakalpojumus:
-Montessori individuālās nodarbības;
-Mūzikas individuālās nodarbības;
-Smilšu terapijas individuālās nodarbības;
-Montessori un mūzikas grupu nodarbības;
-Fizioterapeita individuālās nodarbības;
-Ergoterapeita individuālās nodarbības;
-Kanisterapijas grupu nodarbības;
-Kanisterapijas individuālās nodarbības;
-Psihologa konsultācijas;
-Audiologopēda konsultācijas
-Dabas vides estētikas nodarbības.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona ar ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli un nepieciešamību pēc pakalpojumu vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu.

 2. Apstrādes solis
  Pieejamā finansējuma ietvaros nodarbības apmaksā:
  -bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, katra nodarbība tiek apmaksāta 10 (desmit) apmeklējuma reizes;
  -pēc 10 (desmit) apmaksātām apmeklējuma reizēm katrai nodarbībai, kas piešķirtas atbilstoši bērna ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām, pēc Ģimeņu un bērnu attīstības centra "Brīnumiņš" starpdisciplionārās sapulces lēmuma un ārsta – neirologa slēdziena par nepieciešamību turpināt nodarbības, tiek apmaksātas 10 (desmit) apmeklējuma reizes, katrai nodarbībai, kas minētas starpdisciplionārās sapulces lēmumā un neirologa slēdzienā;
  - bērniem ar īpašām vajadzībām un jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, kuriem noteikta invaliditāte noteikts neierobežots nodarbību skaits.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Informāciju par pakalpojuma piešķiršanu, klients saņem norādītajā veidā.

Saņemt pakalpojumu