Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Vecāks var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstī uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem. Aizbildnis un audžuģimene var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstī uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem.

Procesa apraksts

 1. 1.solis/Pakalpojuma pieprasīšana
  Bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, nepieciešams iesniegt:
  1) iesniegumu ar lūgumu nodot aprūpē bērnu (iesniegumā jānorāda personas motivācija).

  Bāriņtiesa nosaka, kādi dokumenti iesniedzami papildus, kā piemēram:
  1)dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
  2)ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;
  3)informāciju par ienākumiem.

 2. 2.solis/Apstrādes solis
  Bāriņtiesa izvērtē personas, kuras aprūpē tiks nodots bērns nepieciešamās spējas un īpašības, kā arī:
  1)motivāciju ņemt aprūpē bērnu;
  2)ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
  3)nodarbinātību;
  4)dzīves apstākļus;
  5)spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

 3. 3.solis/Pakalpojuma saņemšana
  Izvērtējot personas atbilstību, bāriņtiesa ņem vērā atzinumus par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.

  Bāriņtiesa pieņem lēmumu, ka bērna interesēs ir bērna nodošana personas aprūpē.
  1. Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbauda bērna dzīves apstākļus personas ģimenē.
  2. Pilnvara no bērna likumiskā pārstāvja.

Saņemt pakalpojumu