Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana vecākam. Bērna pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana vecākam.

Procesa apraksts

 1. 1.solis/Pakalpojuma pieprasīšana
  Administratīvo lietu par aizgādības tiesību pārtraukšanai vai atjaunošanu vecākam bāriņtiesa ierosina:
  1) uz viena vecāka iesnieguma pamata;
  2) iestādes iniciatīvas pamata;
  3) uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.

  Lietu par prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem bāriņtiesa ierosina:
  1) uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata;
  2) iestādes iniciatīvas pamata;
  3) uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.

 2. 2.solis/Apstrādes solis
  Izvērtējot visus lietā esošos dokumentus, uzklausot lietas dalībniekus, bāriņtiesas darbinieki pieņem attiecīgu lēmumu.
  Bāriņtiesas lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu stājas spēkā un izpildāms nekavējoties.

 3. 3.solis/Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu var saņemt klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.

Saņemt pakalpojumu