Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Tiesības pieprasīt laulības apliecību vai izziņu par laulības reģistrāciju ir personai par kuru ieraksts ir sastādīts, vai tās pilnvarotai personai.

Tiesības pieprasīt dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju ir personai par kuru ieraksts ir sastādīts, vai tās pilnvarotai personai. Vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības saņemt nepilngadīgu bērnu dzimšanas apliecību vai izziņu par dzimšanas reģistrāciju.

Tiesības pieprasīt miršanas apliecību vai izziņu par miršanas reģistrāciju ir mirušā radiniekiem.

Lai izprasītu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus no Īrijas, Lielbritānijas, Vācijas un ASV personai ir sekojošās mājas lapās jāaizpilda elektronisks pieteikums:

www.birthsdeathsmarriages.ie / Īrija/

www.gov.uk/order-copy-birth-death-marriage-certificate / Lielbritānija/

www.cdc.gov/nchs/w2w.htm / ASV/

www.germany-service.com/birth-certificate-germany.html /Vācija/

Ja dokuments jāizprasa no valstīm, ar kurām Latvijai ir noslēgti divpusējie līgumi par tiesisko palīdzību (Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Lietuva, Igaunija, Moldova, Polija, Kirgīzija, Uzbekistāna), personai dzimtsarakstu nodaļā vai attiecīgās valsts vēstniecībā jāaizpilda dokumentu izprasīšanas anketa krievu valodā, pievienojot radniecību apliecinošas dokumentu kopijas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
Lai atkārtoti saņemtu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu, persona iesniedz dzimtsarakstu nodaļā iesniegumu, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu vai nosūta pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību – 7, 00 euro
Pašvaldības nodeva par izziņu – 4, 27 euro