Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai.

Procesa apraksts

 1. 1.solis/Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Bērnam vecumā no septiņiem gadiem:
  1) bērna fotogrāfija (3x4 cm);
  2) iepriekš izsniegtā apliecība (ja ir bijusi izsniegta).

  Pilngadību sasniegušajam bērnam:
  1) bērna fotogrāfija (3x4 cm);
  2) iepriekš izsniegtā apliecība (ja ir bijusi izsniegta);
  3) izglītības iestādes izziņa, kas apliecina, ka bērns mācās un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst attiecīgo izglītības programmu šajā iestādē.

 2. 2.solis/Apstrādes solis
  Pirmo reizi apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.
  Atkārtoti apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa atbilstoši ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēja atrašanās vietai vai tās izglītības iestādes atrašanās vietai, kurā mācās pilngadību sasniegušais bērns.

 3. 3.solis/Pakalpojuma saņemšana
  Apliecības saņemšana.

Saņemt pakalpojumu