Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Aizgādnību nodibina tiesa. Bāriņtiesa ieceļ aizgādni (personai vai mantojumam). Aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība.

Procesa apraksts

 1. 1.solis/Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, kura vēlas kļūt par aizgādni, bāriņtiesā iesniedz:
  1)iesniegumu ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;
  2)attiecīgu tiesas nolēmumu (par aizgādnības nodibināšanu/ pagaidu aizgādnības nodibināšanu) vai notāra taisītu notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam u.c.
  3)ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām.

 2. 2.solis/Apstrādes solis
  Bāriņtiesa par aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai kādu no tuvākajiem radiniekiem, turklāt bāriņtiesai jāievēro tās personas pēdējās gribas rīkojums, kura atstājusi viņam mantojumu.
  Ieceļot personai aizgādni, bāriņtiesa, saskaņā ar tiesas nolēmumu, savā lēmumā norāda, kādā apjomā aizgādnis rīkojas kopā ar aizgādnībā esošo personu un kādā patstāvīgi šīs personas vietā, kā arī lēmuma darbības termiņu, ja tāds ir noteikts tiesas nolēmumā.
  Izvērtējot visus lietā esošos dokumentus, uzklausot lietas dalībniekus, bāriņtiesas darbinieki pieņem attiecīgu lēmumu.
  Lēmumu saņem klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.

 3. 3.solis/Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu saņem klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.

Saņemt pakalpojumu