Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

• Aizbildņa statusa iegūšana.
• Aizbildnības nodibināšana bērnam.
• Aizbildņa iecelšana, atlaišana, atcelšana.

Procesa apraksts

 1. 1.solis/Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, kura vēlas kļūt par aizbildni, bāriņtiesā iesniedz iesniegumu ar lūgumu iecelt personu par bērna aizbildni (jānorāda motivācija kļūt par aizbildni).
  Bāriņtiesa nosaka, kādi dokumenti iesniedzami papildus, kā piemēram:
  1)dokuments, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
  2)ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;
  3)informācija par ienākumiem;
  4)psihologa atzinumu.

 2. 2.solis/Apstrādes solis
  Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, un izvērtē personas:
  1)motivāciju kļūt par aizbildni;
  2)ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
  3)nodarbinātību;
  4)dzīves apstākļus;
  5)spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

 3. 3.solis/Pakalpojuma saņemšana
  Izvērtējot personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai, bāriņtiesa ņem vērā atzinumus par personas veselības stāvokli, ko sniedzis ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz 6 mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.
  Bāriņtiesa pieņem lēmumu, vai personai piešķirt aizbildņa statusu.
  Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbauda bērna dzīves apstākļus aizbildņa ģimenē.

Saņemt pakalpojumu