Talsu novada pašvaldība reizi gadā izsludina biznesa ideju konkursu „Dari Talsu novadam”. Pretendēt uz pašvaldības finansiālu atbalstu var gan esošie novada uzņēmēji, gan tādi, kuri vēl tikai plāno īstenot biznesa idejas. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību un ieguldīt ilgtspējīgā novada attīstībā.

Piesaisti finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai

„Dari Talsu novadam” ir iespēja konkursa kārtībā no pašvaldības saņemt „starta kapitālu” uzņēmuma dibināšanai vai attīstībai. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību Talsu novadā, atbalstot esošos komersantus un veicinot jaunu uzņēmumu veidošanos. Nepieciešamo informāciju par konkursu var saņemt, sazinoties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas uzņēmējdarbības koordinatori Žaneti Grīnbergu (tālrunis +371 25606455,  e-pasts: zanete.grinberga@talsi.lv).

Finansējumu var piesaistīt virknei aktivitāšu:

  • iekārtu un instrumentu iegāde (t.sk. transportēšana, uzstādīšana, darbinieku apmācība u.c.);
  • informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju risinājumu iegāde, izstrāde, uzstādīšana;
  • pieslēgumu (ceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) izbūve, pārbūve un atjaunošana (t.sk. tehniskās dokumentācijas sagatavošana);
  • zīmola izstrāde;
  • produkcijas izstrāde;
  • specifiska rakstura darbaspēka apmācības;
  • pirmreizējās izmaksas, kas saistītas ar telpu iekārtošanu un inventāra iegādi;
  • ražošanas ēku būvniecība (t.sk. tehniskās dokumentācijas sagatavošana);
  • sertifikācijas un standartu ieviešana (kvalitātes, vides, darba drošības, pārtikas drošības vai energopārvaldības sistēmas ieviešana uzņēmumā).

Piedalīties konkursā var gan esošie komersanti, kas nodarbina ne vairāk kā desmit cilvēkus, gan arī fiziskas personas, kas iegūto finansējumu ieguldīs uzņēmējdarbības uzsākšanā. Atbalstu var saņemt vienam pieteikumam ne biežāk kā vienu reizi trijos gados.