Kolkas-pagasta-parvalde-1024x768.jpg

Pagasta teritorija: 117,6 km2

Iedzīvotāji: 777 (01.01.2024.)

Kolkas pagasta vēsture

Kolkas pagasts atrodas Kurzemes pussalas ziemeļu galējā punktā. Te, Kolkasragā satiekas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņi, vēršot teritoriju īpaši pievilcīgu un interesantu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem.
Kolkas pagastā atrodas Sīkrags, Mazirbe, Košrags, Pitrags, Saunags, Vaide, Uši, kas iekļauti lībiešu kultūrvēsturiskajā teritorijā „Lībiešu krasts”.
Kolkas pagasts robežojas ar Dundagas pagastu, Rojas pagastu un Ventspils novada Tārgales pagastu. Pagasta centrs ir Kolka.

Kolkas_pagasta-gerbonis-253x300.png
Kolkas pagasta ģerbonis
Kolkas pagasta piktogramma
Kolkas pagasta piktogramma