Veselība
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājam Jurim Lācim pasniedz Veselības ministrijas Atzinības rakstu

Ceturtdien, 2. maijā, norisinājās Veselības ministrijas apbalvojumu svinīgā pasniegšana, kur Veselības ministrijas Atzinības raksts par profesionālu un godprātīgu darbu pasniegts SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētājam Jurim Lācim.

Juris Lācis SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētāja amata pienākumus pilda kopš 2016. gada 1. septembra. Līdz darba gaitu uzsākšanai SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” J. Lācis strādājis Rīgas Stradiņa Universitātē par Administrācijas prorektoru, Paula Stradiņa Klīniskajā Universitātes slimnīcā par Finanšu departamenta vadītāju, kā arī SIA Ventspils nekustamie īpašumi” par Finanšu direktoru.

J. Lācis sevi pierādījis kā augsti kvalificētu speciālistu un profesionālu vadītāju, nodrošinot prasmīgu darba organizāciju un uzlabojot slimnīcas darba ikdienu. J. Lācis iesaistās arī valsts mēroga veselības aprūpes sistēmas jautājumu risināšanā, tai skaitā aktīvi sadarbojoties ar Latvijas Republikas Veselības ministriju, Latvijas Slimnīcu biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību un citām institūcijām.

Kā reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs J. Lācis īpašu uzmanību pievērš veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai reģionu iedzīvotājiem. Centrālās statistikas pārvaldes 2022. gadā veiktajā valstspilsētu iedzīvotāju aptaujā secināts, ka visvairāk ar veselības aprūpes pakalpojumiem, ārstiem un slimnīcām apmierināto iedzīvotāju ir Ventspilī – 76,3 %, turklāt, salīdzinot ar 2017. gadā veiktās aptaujas rezultātiem, ventspilnieku attieksme pret veselības aprūpi uzlabojusies par 20,5 %.

J. Lāča vadībā Slimnīca īstenoti apjomīgi investīciju projekti, attīstīti un atjaunoti vairāki profili, piesaistīti augsta līmeņa speciālisti un paplašināta Slimnīcas darbības teritoriālā aptvere.

Piesaistot finansējumu un īstenojot investīciju projektus, atjaunota Insulta vienība Neiroloģijas nodaļā, izbūvēta un aprīkota 4. operāciju zāle, paplašinātas Dzemdību zāles, izbūvēts mūsdienīgs Kurzemes Rehabilitācijas centrs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļa un Laboratorija, kā arī būtiski pilnveidots diagnostikas un ārstniecības aprīkojums u.c.

Šo gadu laikā Slimnīca radījusi un attīstījusi nacionāla mēroga ekselences centru mugurkaula ķirurģijā – Kurzemes Mugurkaula ķirurģijas centru, kā arī divus Kurzemes līmeņa ekselences centrus – Kurzemes Acu centru un Kurzemes Rehabilitācijas centru. Slimnīca paplašinājusi savu darbību, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus ne tikai Ventspilī un filiālē Talsos, bet, balstoties uz pieprasījumu, izveidojot arī ambulatoros centrus Kuldīgā un Liepājā. J. Lāča vadībā, piesaistot speciālistus un pilnveidojot infrastruktūru, šobrīd Slimnīcā jaunā kvalitātē tiek nodrošināti ginekoloģijas, traumatoloģijas, uroloģijas un pneimonoloģijas pakalpojumi. Cilvēkresursu piesaistē kā būtisks panākums atzīmējama arī māsu apmācības programmas atjaunošana.

J. Lāča vadībā Slimnīca sekmīgi pārvarējusi Covid krīzi, tai skaitā kā pirmie Latvijā īstenojot masu vakcinācijas centra pilotprojektu. Sekmīgas plānošanas rezultātā, neraugoties ne uz epidemioloģiskiem, ne finansiāliem, ne cilvēkresursu trūkuma apstākļiem, Slimnīca ne uz brīdi nav pārtraukusi kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu pacientiem.

Savā darbā Slimnīcas valdes priekšsēdētājs ievēro labas pārvaldības principus, attiecībās ar kolēģiem laipns, korekts un taisnīgs, prasīgs pret sevi un citiem, kā arī atvērts sadarbībai un inovācijām.