Drošība Talsi
Vandaļi izpostījuši šūpuļtīklu parku

Aizvien biežāk pēdējā laikā Talsu pilsētas infrastruktūra cieš negodprātīgu cilvēku dēļ: vandaļi regulāri bojā vidē uzstādīto labiekārtojumu. Pēdējais veikums – pilnībā izpostīts šūpuļtīklu parks 1. maija ielā 15.

Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Lauris Tīģers pastāsta, ka 18. jūnija rītā konstatēts kārtējais bojājums pilsētvidē. Šoreiz no vietējo varoņu rokām nav bijuši pasargāti šūpuļtīkli, kas iedzīvotāju ērtībai uzstādīti 1. maija ielā 15.

Iniciatīva par šūpuļtīklu parku īstenota jau pagājušajā gadā, tolaik tie veiksmīgi izturēja vasaras sezonu, bet šī gan izrādījusies pēdējā. Šūpuļtīkli apzināti bojāti, tos sagriežot, un pārvalde paskaidro: patlaban jaunus iegādāties nav iespējams.

Tāpat tīši bojājumi nodarīti pilsētas atkritumu urnām. Tās lauztas un dedzinātas, savukārt vēl viena pēdējo nedēļu iezīme – šķiroto atkritumu konteineros tiek apzināti izmesti sadzīves atkritumi. Patlaban atsevišķus vaininiekus izdevies saukt pie atbildības, bet daļa no tiem nav video novērošanas kamerās identificējami.

No negodprātīgu iedzīvotāju rīcības ik pa laikam cieš arī pilsētas apstādījumi, bet aprīlī uzstādītais Skaņu puķu dārzs, kas tapa, pateicoties talsenieces Indras Kļaviņas iniciatīvai un līdzcilvēku ziedojumiem, jau pirmajā nedēļā tika sabojāts. Objekts patlaban ir noņemts, tas atkal tiks uzstādīts, kad konkrētajā teritorijā tiks ierīkota video novērošanas kamera, bet pirms tam vēl jāsakārto tam nepieciešamais elektroenerģijas padeves pieslēgums.

Šāda apzināta kaitēšana gan degradē pilsētas vidi, gan rada finansiālus zaudējumus, lai tos novērstu, turklāt ne vienmēr attiecīgie labiekārtojuma elementi pilsētā atgriežas.

Ja mani, ka kāds apzināti cenšas kaitēt mūsu pilsētai, tās videi, piefiksē notiekošo un sazinies ar Pašvaldības policiju (dežūrtālrunis 26132701)! Tāpat aicinām pārrunāt ar bērniem un jauniešiem vandalisma negatīvās sekas un atgādināt, ka svarīga ir ne tikai savstarpējā cieņa, bet pietāte arī pret savu pilsētu, pagastu, novadu, kur dzīvojam.