Dundaga Mērsrags Roja

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) iedzīvotāji vienkopus var pieteikt atsevišķus pieprasītākos valsts un pašvaldības pakalpojumus. Tie darbojas 35 pašvaldībās, un trīs centri ir pieejami arī Talsu novadā – Dundagā, Rojā un Mērsragā. Arī pagājušajā gadā VPVKAC snieguši informāciju un konsultējuši privātpersonas un uzņēmējus par virkni pakalpojumu.

VPVKAC karte

VPVKAC ir pakalpojumu pieteikšanas vietas pašvaldībās, kur iedzīvotāji līdztekus ierastajiem pašvaldības pakalpojumiem var pieteikt arī atsevišķus pieprasītākos valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumus. Apkopojot Talsu novada VPVKAC sniegtos datus par izmantotākajiem pakalpojumiem 2023. gadā, secināts, ka iedzīvotāji plaši izmanto e-asistenta iespējas. E-asistents ir darbinieks, kuram klients savā vārdā uztic pieteikt kādu konkrētu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumu. Tas ir lielisks palīgs iedzīvotājiem, kuriem nav pieejami jau minētie elektroniskās identifikācijas līdzekļi un tāpēc nav iespējams izmantot e-pakalpojumus. Iedzīvotāji 2023. gadā visvairāk izmantojuši e-asistentu, lai veiktu slimības pabalsta piešķiršanu vai pārrēķinu, vecuma pensijas pārrēķināšanu sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu un apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai pārrēķināšanu. Iedzīvotājiem aktuāli bijuši pakalpojumi, kas saistīti ar slimības, vecāku, ģimenes valsts bērna piedzimšanas vai bērnu kopšanas pabalsta piešķiršanu. Visvairāk sniegti Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes un pašvaldības pakalpojumu konsultācijas.

Dundagas VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste Dace Kurpniece teic, ka VPVKAC ikdienas darbā ir labi nodrošināts ar materiāltehnisko bāzi, kas veicina pakalpojumu pieejamību un attīstību. Saņemt pakalpojumus, piemēram, Dundagā izvēlas ne tikai iedzīvotāji no Dundagas pagasta, Talsiem, Stendes, bet arī no Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas. Tiesa, kā viens no vēlamajiem uzlabojumiem, kas atvieglotu un pilnveidotu gan VPVKAC darbinieku, gan iedzīvotāju ikdienu, ir uzlabota Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv darbība. Visi ieteikumi, lai darbi noritētu raiti, tiek nodoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Ventspils Digitālajam Centram.

VPVKAC sadarbība pakalpojumu sniegšanā noris ar 12 valsts iestādēm:

 • Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB),
 • Lauku atbalsta dienestu (LAD)
 • Nacionālo veselības dienestu (NVD)
 • Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA),
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP),
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA),
 • Uzņēmumu reģistru (UR),
 • Valsts darba inspekciju (VDI),
 • Valsts ieņēmumu dienestu (VID),
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA),
 • Valsts zemes dienestu (VZD),
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisiju (VDEĀVK).
VPVKAC statistika

Atkarībā no attiecīgās iestādes noslēgtā sadarbības līguma klientiem pieejami:

 • klātienes pakalpojumi (iesniegumu pieņemšana),
 • pilnvarotie e-pakalpojumi („e-asistents”),
 • konsultācijas un palīdzība e-pakalpojumu pieteikšanā.

Atgādinām, ka iedzīvotāji VPVKAC pakalpojumus Talsu novadā var saņemt:

Katrā klientu apkalpošanas centrā iedzīvotājiem pieejama datorizēta darba vieta, lai varētu elektroniski pieteikt pieejamos pakalpojumus, kā arī nodrošināts VPVKAC darbinieka atbalsts šo pakalpojumu pieteikšanā.

VPVKAC infografika