Novadā
Ģērbonis

Jau pagājušā gada novembrī Talsu novada dome pieņēma lēmumu izstrādāt jaunu Talsu novada ģerboni, jo iepriekšējais zaudēja spēku, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu. Heraldiskie mākslinieki sagatavoja piecus ģerboņa attēlu projektus, no kuriem deputātu lielāko atbalstu guva attēla projekts ar heraldisko aprakstu: dalīts ar pazeminātu smaili: zils un zelts. Zelta smailē zaļš ozollapu vainags. Valsts Heraldikas komisija, izskatot Talsu novada pašvaldības iesniegto Talsu novada ģerboņa attēla projektu, paudusi atzinīgu novērtējumu par tā vizuālo un simbolisko attēlojumu.

Talsu novada ģerboņa attēla projekts, kura heraldiskais apraksts ir “dalīts ar pazeminātu smaili: zils un zelts. Zelta smailē zaļš ozollapu vainags”, ietver vairākus Talsu novadam nozīmīgus simbolus. Tajā attēlotas divas jūras, kas satiekas Kolkasraga smailē, savukārt zelta krāsa simbolizē gan novada piekrastes zonu, smilšaino pludmales zonu, gan ir vienojošais krāsas elements iepriekšējo novadu ģerboņos.

31. augustā Valsts Heraldikas komisijas sēdē tika skatīts Talsu novada domes deputātu vairākuma izvēlētais Talsu novada ģerboņa attēla projekts, un tās dalībnieki atzinīgi novērtēja izvēlēto ģerboņa attēla projektu. Tajā, uzsvēra komisijas pārstāvji, apvienots heraldiski gaumīgs vizuālais risinājums un spēcīgu simbolu kopums, kas izceļ Talsu novada unikalitāti un vienlaikus sasaistās ar iepriekš ģerboņos iestrādātajiem simboliem.

Patlaban heraldiskie mākslinieki gatavo nepieciešamās ģerboņa mapes, ko iesniegt Valsts Heraldikas komisijā, kas pēc tam pieņems lēmumu par oficiālu ģerboņa iekļaušanu Ģerboņu reģistrā.

Talsu novada pašvaldība jau informēja, ka Talsu novada dome pērnā gada novembrī pieņēma lēmumu izstrādāt jaunu Talsu novada ģerboni, jo līdzšinējais zaudēja spēku, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu 2021. gada 1. jūlijā. 2022. gada sākumā tika izveidota Talsu novada ģerboņa izstrādes darba grupa, iekļaujot visu apvienoto novadu pārstāvjus – dažādu jomu speciālistus. Šī gada janvārī tika izsludināta iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokļus par jaunā novada vērtībām, simboliem, asociatīvajām krāsām, ko izmantot ģerboņa izstrādes procesā. Tajā izskanējušās atbildes tika apkopotas un nodotas ģerboņa izstrādātājiem māksliniekiem Ilzei Lībietei un Jurim Ivanovam. Ģerboņa izstrādes gaitā tika sagatavoti pieci Talsu novada ģerboņa attēlu projekti, no kuriem Talsu novada domes deputāti elektroniski veiktajā aptaujā izvēlējās atbilstošāko, ko virzīt tālākai izskatīšanai Valsts Heraldikas komisijā.

Inita Fedko