Kultūra Lauciene

Sestdien, 10. februārī, Laucienes kultūras namu pieskandināja jaukto koru soprānu, altu, basu un tenoru skanīgās balsis. Šis pasākums ir ne tikai sadziedāšanās, bet arī kopā sanākšanas prieks, kuru koristi gaida ar nepacietību.

Pasākums Sadziedam Laucienē" ir vairāku gadu garumā ieturēta tradīcija, kas februārī uz kopīgu sadziedāšanos aicina vienkopus sadraudzības korus. Koncerts, kura nosaukums šogad ir Iedvesma”, aicināja korus dalīties ar to, kāds ir viņu iedvesmas stāsts un iemesls sanākt kopā, lai atkal tiktos Sidraba birzs ceļā – XXVIII Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Mežaparkā.

Vai ir dzīve pēc Dziesmu svētkiem? Vai ir dzīve bez Dziesmu svētkiem? Vai ir Latvija bez Dziesmu svētkiem? Vai ir Dziesmu svētki bez Latvijas? Vai mēs esam latvieši bez Dziesmu svētkiem?”

Talsu novada koru apriņķa koru virsvadītājs Gints Ceplenieks savā uzrunā koristiem un koncerta apmeklētājiem pauda, cik liels prieks redzēt koristus tik kuplā skaitā arī pēc Dziesmu svētkiem.

Man ir ārkārtīgi liela privilēģija aizbraukt pie tautiešiem ārpus Latvijas, kur arī citur dzīvojošie tautieši kopj latvietību, novērtē valodu un kultūru, mācās dziesmas un tekstus, mācās ģeogrāfiju un vēsturi. Viņi ir gatavi piedalīties Dziesmu svētkos.

Rīgas Doma kora skolā viesojās bijušais Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, viņš uzrunā jauniešiem par drošību teica, ka nevienam mēs pasaulē nebūtu vajadzīgi Baltijas ceļa laikā, ja mēs nebūtu nodemonstrējuši pasaulei tādu vienotību un kopības spēku. Līdzīgi kā Ukraina šobrīd - būtu citi ceļi, ja viņi nebūtu tik stipra tauta savā garā. No tautas drošības skatu punkta, manuprāt, Dziesmu svētki savā ziņā ir arī mūsu tautas drošības aspekts. Tas ir nozīmīgi vienai nelielai tautai Baltijas jūras krastā, “ atklāja Gints.

Sakām lielu paldies Talsu novada jaukto koru diriģentiem, kormeistariem, koncertmeistariem par koru dziedāšanas tradīcijas stiprināšanu novadā, kā arī Talsu novada koru apriņķa koru virsdiriģentam Gintam Cepleniekam. Paldies arī Madarai Vīķei par uzņemšanu Laucienes kultūras namā.

Koncertā “Iedvesma” piedalījās Laucienes kultūras nama jauktais koris Lauciene”, Valdemārpils un Lubes kultūras nama jauktais koris Akords”, Dundagas Kultūras pils jauktais koris, Talsu 2. vidusskolas jauktais koris Talsis”, Talsu Tautas nama jauktais koris Uz augšu”, Talsu Tautas nama senioru koris Atbalss” un Rīgas Tehniskās universitātes jauktais koris Vivere”.