Valdemārpils

Iesaistoties Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajā projektā „Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā”, Talsu novada pašvaldība uzsākusi Sasmakas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādi. Noteikumu izstrāde dos iespēju uzlabot ezera pārvaldību, lai nodrošinātu ūdeņu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos, saglabātu un uzlabotu ezera ekoloģisko kvalitāti, kā arī saskaņotu ezera lietotāju intereses.

Sasmakas ezera ekspuatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus izstrādā SIA „Saldūdeņu risinājumi”. No 20. līdz 22. jūlijam Sasmakas ezerā tiks veikta hidrobioloģiskā un ihtioloģiskā izpēte. Pētnieki ievāks ūdens paraugus fizikāli ķīmiskai analīzei un grunts paraugus ezera piesārņotības parametru analīzei. Tiks veikta arī zinātniskā zveja, kā laikā tiks ievākti ezerā mītoši zivju un vēžu paraugi tālākai analīzei.

Sasmakas ezera apkārtnes iedzīvotāji un citi interesenti aicināti iesaistīties ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādē. Viedokļus un priekšlikumus aicinām sūtīt uz e-pasta adresi saldudenu.risinajumi@gmail.com. Drīzumā tiks publicēta arī informācija par publisko diskusiju pie ezera zinātniskās izpētes laikā.

Projekts „Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (akronīms – LIVE LAKE, Nr.LLI-449) tiek īstenots Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam no 01.03.2021. – 28.02.2023. Projekta kopējās izmaksas ir 981 750 eiro, projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 834 490 eiro. Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanu un pārvaldību.

Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar septiņiem partneriem no Latvijas un Lietuvas. Projekts aptver astoņus ezerus un vienu ūdenstilpni Kurzemē, un trīs ezerus Ziemeļlietuvā, vairāk informācijas par projektā iekļautajiem ezeriem: https://latlit.eu/supported-projects/?project=21216.

Vairāk par projektu var uzzināt mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/live-lake/

Jolanta Skujeniece,
Talsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja