Drošība

Turpinot videonovērošanas sistēmas pilnveidi, 2022. gada izskaņā Talsu novada pašvaldības policijā ir noslēdzies vairāku mēnešu intensīvs darbs, paplašinot lielformāta video sienu no deviņiem ekrāniem līdz 12, kas atvieglo novadā izvietoto videokameru fiksētās informācijas novērošanu un nepieciešamības gadījumā palīdz nodrošināt operatīvu reaģēšanu.

Talsu novada pašvaldības policijā noslēdzies apjomīgs darbs, kura gaitā kopā ar Informācijas tehnoloģijas nodaļas darbiniekiem pilnveidota videonovērošanas sistēma un uzlabota Operatīvās informācijas centra darba vide. Balstoties uz funkcionalitātes un praktiskuma principiem, līdz šim esošā lielformāta video siena ir uzstādīta citā telpā, kuras platība ir divas reizes lielāka par vietu, kur tā bija iepriekš.

Pie jaunās video sienas var vērot Talsu novadā izvietoto videokameru fiksēto informāciju 12 ekrānos, kas vienlaikus ļauj efektīvi pārraudzīt ļoti plašu teritoriju. Novadā kopumā sabiedrisko kārtību un drošību pilsētas vidē uzrauga vairāk nekā 270 videonovērošanas kameras.

„Līdz ar jaunu videonovērošanas displeju uzstādīšanu, kuros tiek sekots līdzi informācijai no videonovērošanas kamerām novadā, uzlabojas visa novada drošība.  Ņemot vērā drošības paaugstināšanas nolūkus, darbs tiek nodrošināts 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā, tāpēc darbinieki strādā maiņās gan dienā, gan naktī. Ikdienas darbā arvien vairāk izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas un kļūstot viedākiem, policijai izdodas atklāt lielu daļu pārkāpumus. Kameras tiek uzstādītas sabiedriskās vietās un vietās, kur ir nelabvēlīga kriminogēnā situācija, kas ļauj attālināti uzraudzīt iekšējo un ārējo infrastruktūru. Ja kāds cilvēks vai vieta šķiet aizdomīga, darbinieki caur novērošanas kameru tīklu var izsekot kādu konkrētu notikumu un izsekot, kur dodas pārkāpējs vai automašīna,” skaidro Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Māris Grīnvalds.

Kā stāsta policijas priekšnieks, mūsdienās videokameras ir kļuvušas daudz kvalitatīvākas, ilgtspējīgākas un kustīgākas, kas  ļauj tās uzstādīt teju katrā vietā. „Mums liela daļa ir digitālās kameras, kas ir ar augstu izšķirtspēju, plašu skatu leņķi un paver daudz plašākas iespējas pārkāpumu fiksēšanai, novēršanai un attēla apstrādei. Tāpat novadā uzstādītas vairākas kameras ar automašīnu numurzīmju noteikšanas funkciju, kas ikdienā palīdz dažādu pārkāpumu fiksēšanā un lietu izmeklēšanā,” turpina M. Grīnvalds.

Pašvaldības policijas uzdevumos ietilpst pārraudzīt Talsu novada pašvaldības izdoto saistošo noteikumu ievērošanu un atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzturēt novadā sabiedrisko kārtību. Saistošo noteikumu izpildi pašvaldības policija nodrošina gan preventīvu pārrunu ceļā, gan nepieciešamības gadījumā piemērojot sodu par izdarītajiem pārkāpumiem. Pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts policiju, reaģējot uz izsaukumiem, uzraugot sabiedrisko kārtību un ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu. Tāpat pašvaldības policija organizē un iesaistās pasākumos, lai informētu un izglītotu skolas vecuma jauniešus, vecākus un citas iedzīvotāju grupas par drošības priekšnoteikumiem un noteikumu un likumu ievērošanu.

Renāte Freiberga