Drošība Valdgale

Uz vairākiem autoceļiem ir uzstādītas zīmes Nr. 312 „Masas ierobežojums”.

Uz Mieriņi–Jaundingas, Kalnķirķi–Mežmuiža–Cīruļi, Ozoli–Kukuri, Otiņi–Dedziņi, Valdgale–Laidas.

Aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem un atbilstoši plānot maršrutu!