Īve

Uz vairākiem autoceļiem ir uzstādītas zīmes Nr. 312 Masas ierobežojums, 10t.

  • Uz Īves pagasta pārvaldes autoceļiem Darbnīcas–Ozolmuiža–Malēji–BitesLaķi–Ķurbe un Kalnmuiža–Vētra–Darbnīca”.
  • Uz Lubes pagasta autoceļa „Anuži–Akmeņpils”.
  • Uz Lubes pagasta Rojas upes tilta uz autoceļa „Tēraudtilts–Baznīca”.

Aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem un atbilstoši plānot maršrutu!

Masas ierobežojuma ceļa zīme