Kultūra

Publiskoti Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) Tradicionālās kultūras nozares 2024. gada otrā projektu konkursa rezultāti. Nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja Gita Lancere, komentējot piešķīrumus, atzīmē, ka ar VKKF atbalstu būs iespēja klajā nākt diviem nozarei svarīgiem pētnieciskiem izdevumiem, to skaitā biedrība Līvõd īlma” izdos Lībiešu vietvārdu katalogu. Šim nolūkam piešķirti 5717 eiro.

Projekts paredz šogad izdot drukātā formā Lībiešu vietvārdu katalogu”, kas tapis Latvijas Universitātes (LU) Lībiešu institūta lībiešu vietvārdu apzināšanas pētniecības projektā. Katalogs apkopos dažādos avotos – folkloras tekstos, izdevumos, periodikā, leksikogrāfijas avotos u. c. – atrodamos vietvārdus lībiešu valodā ar to atbilsmēm latviski un citu informāciju. To papildinās lībiešu literāta un vietvārdu vācēja Pētera Damberga komentāri latviešu un lībiešu valodā un novadpētnieces Baibas Šuvcānes komentāri par katalogā iekļautajām vietām – vietu vēsturi, sētās dzīvojušajiem cilvēkiem, ar cilvēka radītiem un dabas objektiem saistītiem nostāstiem u. c.

Projekta īstenotāja ir biedrība Līvõd īlma”, kas dibināta 2021. gadā ar nolūku atbalstīt LU Lībiešu institūtā veicamos pētījumus, popularizētu lībiešu mantojumu un rosinātu ar lībiešu kopienas kultūras procesiem un izglītību saistītas aktivitātes.

Lībiešu kultūras centrs