Izglītība Talsi

Studiju festivāla L-Universs” laikā, 23. februārī, Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra Zinātņu mājā plkst. 12.00 notiks LU Skolu balvu pasniegšanas ceremonija. Apbalvojumu piešķirs katra Latvijas reģiona skolai, kura iepriekšējā gadā devusi vislielāko ieguldījumu LU studentu saimes papildināšanā.

Šogad LU Skolu balvu saņems: Rīgā - Rīgas Kultūru vidusskola; Rīgas reģionā – Baldones vidusskola; Vidzemē – Madlienas vidusskola; Latgalē – Rugāju vidusskola; Kurzemē – Talsu Valsts ģimnāzija, Zemgalē – Bauskas 2. vidusskola. 45 citām Latvijas skolām par sekmīgu skolēnu sagatavošanu studijām augstākās izglītības iestādē tiks pasniegti LU rektora profesora Indriķa Muižnieka pateicības raksti. LU Skolu balvas tradīcija iedibināta 2016. gadā.

Šīsdienas skolēns ir rītdienas students. Un mūsu tagadējie studenti pēc laika var atgriezties savā skolā kā skolotāji. Lai kur mūs dzīves gaitas aizvestu, mēs vienmēr uzturēsim saikni ar savu skolu un augstskolu. Tāpēc mēs strādājam kopā un esam vienotas izglītības sistēmas pārstāvji. Mēs pateicamies Skolu balvu saņēmējiem par uzticību Latvijas Universitātei un esam gatavi stiprināt sadarbību visās studiju jomās,” notikuma nozīmību iezīmē LU prorektore humanitāro un sociālo zinātņu jomā profesore Ina Druviete.

Lai dotu iespēju skolu pārstāvjiem un skolēniem piedalīties svinīgajā balvu pasniegšanā, kā arī iesaistīties citās festivāla L-Universs" aktivitātēs, skolām, kas saņems Skolu balvu, LU nodrošinās transportu uz festivālu un atpakaļ. Visas skolas apliecinājušas, ka ieradīsies kuplā skaitā - gan skolēni, gan skolotāji, gan atbalstītāji.

Balvu pasniegšanas ceremoniju bagātinās īpaša erudīcijas spēle. Dalībai tajā Universitāte aicinājusi skolas izvirzīt vienu skolēnu un vienu skolotāju, kas, pierādot savu zināšanu asumu, par uzvaru saņems īpašas LU sagatavotas balvas. Ceremoniju noslēgs Latvijā pazīstamā mūziķa RAUM koncerts.

Festivāls L-Universs” ir LU alternatīva ierastajai izstādei Skola”, kas katru gadu notiek Ķīpsalas izstāžu kompleksā. Tā mērķis ir topošajiem studentiem un viņu atbalstītājiem sniegt iespējami pilnīgu informāciju par patiesi daudzveidīgajām studiju un ārpusstudiju iespējām LU. 2024. gadā festivāls notiks 23. un 24. februārī no plkst. 9.00 līdz 18.00 LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā Rīgā, Jelgavas ielā 3. Festivāla programma ir pieejama LU portālā www.lu.lv un tā tiks pastāvīgi papildināta līdz pat festivāla sākumam. "L-Universs" apmeklējums un dalība visās aktivitātēs ir bez maksas un bez iepriekšējas reģistrācijas.