Vide Talsi
Talsu jaunie kapi

No 1. jūnija Talsu pilsētas kapsētu apsaimniekošanu nodrošinās SIA „Janvāri”. Uzņēmums rūpēsies gan par kapsētu, to teritoriju saimniecisko kopšanu un uzturēšanu, gan par nepieciešamajiem administratīvajiem procesiem.

Lai izvēlētos saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu Talsu pilsētas kapsētu apsaimniekošanai, tika organizēts atklāts konkurss. Tajā tika saņemti trīs piedāvājumi, bet par finansiāli izdevīgāko atzīts SIA „Janvāri”. Kopējās izmaksas kapsētu uzturēšanai pilsētā ir 31 028,89 (bez PVN) eiro.

SIA „Janvāri” rūpēsies par Eglaines, Liepu, jauno, Meža–Jauviņu, Vācu, Varoņu un Antiņu kapiem. Uzņēmums tajos kops un uzturēs koplietošanas teritorijas (pļaušana, lapu vākšana, atkritumu savākšana, sniega tīrīšana, kaisīšana), apstādījumus, kokus un dzīvžogus, rūpēsies par bezpiederīgo kapu kopšanu, uzraudzīs ūdens ņemšanas vietas, nepieļaus patvaļīgu atkritumu kaudžu izveidošanu kapsētā un tai pieguļošā teritorijā, gādās par centrālo celiņu un laukumu ikdienas uzturēšanu un kopšanu, smilts un ūdens piegādi, nodrošinās biotualešu nomu un to uzturēšanu. Tāpat uzņēmumam būs jārūpējas par mirušo reģistrācijas grāmatu dokumentēšanu, apbedīšanas un apbedījuma vietu uzskaites žurnālu, apbedījuma vietu kartotēku, kapsētu kapavietu vēsturisko inventarizāciju.

Par Talsu pilsētas kapsētu apsaimniekošanas jautājumiem aicinām sazināties ar SIA „Janvāri” pa tālruni 63291020 vai e-pastā info@janvari.lv