Izglītība

Drīzumā tiks sākta Talsu pamatskolas pārbūve, pielāgojot to mūsdienu prasībām un nodrošinot tās audzēkņiem un darbiniekiem ērtu un vizuāli estētisku vidi. Skolas pārbūvi paredzēts veikt gada laikā, un jau no 31. oktobra gaidāmas izmaiņas skolas mācību darba organizēšanā.

Tā kā remontdarbu laikā skolēnu un darbinieku atrašanās Talsu pamatskolas ēkā nav pieļaujama, tad mācības paredzēts organizēt citviet.

No 31. oktobra līdz remontdarbu beigām Talsu pamatskolas 1.-4. klašu skolēni pamatizglītības programmu apgūs Talsu pilsētas teritorijā – Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā, Talsu novada vidusskolā, Talsu luterāņu baznīcas Draudzes namā, Talsu pamatskolas mājturības kabinetu ēkā, Talsu Mūzikas skolā un Talsu sporta namā. Talsu Mūzikas skolā bērni apgūs instrumentu spēli, bet Talsu sporta namā tiks aizvadītas sporta stundas.

Savukārt 5.–9. klašu skolēniem mācības remontdarbu laikā paredzētas Vandzenes muižas ēkā, tas ir, bijušās Vandzenes pamatskolas ēkā. Skolēnu nokļūšana līdz Vandzenes pamatskolai un atpakaļ plānota, izmantojot pašvaldības skolēnu maršrutu autobusus, vai, ja tas iespējams, pārvietojoties ar a/s „Talsu autotransports” maršruta autobusiem. Izbraukšana no Talsiem, izmantojot pašvaldības skolēnu maršrutu autobusus,  paredzēta no Talsu sporta nama.

Jau informējām, ka Ministru kabinets apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkojuma projektu par atbalstāmajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, nodrošinot iespēju saņemt valsts aizdevumu 20 pašvaldību investīciju projektiem. To vidū ir arī Talsu novada pašvaldības iesniegtais investīciju projekts par Talsu pamatskolas pārbūvi.

Talsu pamatskolas ēka tiks pielāgota mūsdienu prasībām, paplašinot un atjaunojot to. Projektā paredzēts atjaunot visas iekštelpas, daļēji pārbūvēt inženiertīklus mācību kabinetos, elektroapgādes, apkures un ventilācijas sistēmas, atjaunot ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes, zibensaizsardzības sistēmu un pārbūvēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu. Plānots paplašināt skolas telpu platību, izbūvējot ēkas piebūvi sporta zāles vajadzībām, bet skolas augšējā stāvā ierīkojot septiņas jaunas mācību klases.

22. aprīlī tika izsludināts iepirkums par Talsu pamatskolas pārbūvi. Saskaņā ar Talsu novada Iepirkumu komisijas lēmumu par uzvarētāju atzīta pilnsabiedrība „P un P būvniecības grupa” ar plānoto būvdarbu līguma summu 2 836 787,26 eiro (ar PVN), savukārt būvuzraudzības izmaksas ir 17 351,40 eiro (ar PVN), bet autoruzraudzības izmaksas ir 16 940 eiro (ar PVN).

Kopējais investīciju projekta finansējums paredzēts 2 836 787,26  eiro apmērā (ar PVN). No tā valsts budžeta finansējums plānots 2 411 269,17 eiro apmērā. Pašvaldības līdzfinansējums, tai skaitā arī finansējums autoruzraudzībai un būvuzraudzībai, paredzēts 459 809,49 eiro.

Valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai tiek izsniegti investīciju projektiem, kas nav Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēti un kuru īstenošanu paredz pašvaldības attīstības programmas investīciju plāns.

Inita Fedko