Novadā

5. aprīlī Talsu novadu reģionālajā darba vizītē apmeklēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa. Vizītes laikā paredzēta tikšanās ar Talsu novada pašvaldības domes deputātiem, kā arī Pašvaldības policijas un SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra”” poligona „Janvāri” apskate.

Tikšanās laikā ar pašvaldības domes deputātiem tiks pārrunāta novada finansiālā situācija un pieņemtie lēmumi tās uzlabošanai.

I. Bērziņa apmeklēs Talsu novada Pašvaldības policiju, kur tiks diskutēts par Talsu novada pašvaldības vēlmi izveidot digitalizācijas centru Talsos, apvienojot vairākas funkcijas, tai skaitā Pašvaldības policijas un vienota zvanu centra funkcijas. Savukārt SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” poligonā „Janvāri” ministre iepazīs uzņēmuma īstenotā projekta „Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā „Janvāri”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” attīstības gaitu un pārrunās tā būtiskākos ieguvumus un aktualitātes atkritumu apsaimniekošanā.