Īve Ģibuļi Lībagi Roja Strazde Valdemārpils Vide

Jau vairākus gadus Talsu novada pašvaldība piedalās Meža attīstības fonda atbalstītajā Latvijas Pašvaldības savienības projektā Meža dienas”. Projektā plānoti dažādi darbi parkos, kā arī izglītojošs pasākums novada iedzīvotājiem par meža nozares nozīmi mūsdienās.

Projektā plānots iegādāties dažādus ilggadējus košumkrūmus un kokus, kas pilnveidos parku krāšņumu Spāres muižas parkā, Valdemārpils Laimes koku parks”, Tiņģeres pils parkā un Rojas meža parkā Plocis”.

Strazdes muižas parkam un Mundigciema parkam, projekta ietvaros, plānots iegādāties kokmateriālus, lai parkus pilnveidotu ar soliņiem parka apmeklētāju ērtībām.

Meža attīstības fonda finansējums 3600 EUR.

Meža dienas. Logo
Meža attīstības fonds