Sabiedrības līdzdalība

Sestdien, 1. oktobrī, norisināsies 14. Saeimas vēlēšanas. Tajās tiesības piedalīties būs Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma, lai uz nākamajiem četriem gadiem ievēlētu 100 parlamenta deputātus. 14. Saeimas vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Talsu novadā savu balsi būs iespējams nodot kādā no 31 vēlēšanu iecirkņiem.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks:

Pirmdien, 26. septembrī no plkst. 17.00 līdz 20.00;
Otrdien, 27. septembrī no plkst. 8.00 līdz 11.00;
Trešdien, 28. septembrī no plkst.17.00 līdz 20.00;
Ceturtdien, 29. septembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00;
Piektdien, 30. septembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Vēlēšanu dienā sestdien, 1. oktobrī, iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Vēlētāji savu balsi glabāšanā varēs nodot trīs dienas pirms vēlēšanu dienas 66 vēlēšanu iecirkņos Latvijā.

Talsu novadā nodot balsi glabāšanā varēs tikai vēlēšanu iecirknī Nr. 826. TALSU TAUTAS NAMS, Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads:

Pirmdien, 26. septembrī no plkst. 17.00 līdz 20.00;
Ceturtdien, 29. septembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00;
Piektdien, 30. septembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Talsu novadā darbosies šādi vēlēšanu iecirkņi:

Nr. p. k. Iecirkņa nosaukums Iecirkņa numurs Iecirkņa atrašanās vieta Pieejamība vēlētājiem ar kustību traucējumiem

 

IR/NAV

1.1. ABAVAS BIBLIOTĒKA 965 „Vecvalgale”, Valgale, Abavas pagasts, Talsu nov., LV-3294 NAV
1.2. BALGALES PAGASTA PĀRVALDE 832 „Grantiņi”, Dursupe, Balgales pag., Talsu nov., LV-3287 IR
1.3. BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS „VARAVĪKSNE” 850 „Rude”-5, Rude, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264 NAV
1.4. DUNDAGAS PILS 833 Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270 NAV
1.5. ĪVES PAGASTA PĀRVALDE 839 „Pils”, Tiņģere, Īves pag., Talsu nov., LV-3261 IR
1.6. KAĻĶU BIBLIOTĒKA 836 „Ozoli”-1, Kaļķi, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270 NAV
1.7. KALTENES KLUBS 848 „Kaltenes klubs”, Kaltene, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264 IR
1.8. KOLKAS LĪBIEŠU SAIETA NAMS 840  „Pastnieki”, Kolka, Kolkas pag., Talsu nov., LV-3275 IR
1.9. ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 841 „Tautas nams”, Ķūļciems, Ķūļciema pag., Talsu nov., LV-3283 IR
1.10. LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 842 „Mežrozes”, Laidze, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280 NAV
1.11. LAUCIENES KULTŪRAS NAMS 843 „Laucienes kultūras nams”, Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285 IR
1.12 MUNDIGCIEMS 844 „Pagastmāja”, Mundigciems, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258 NAV
1.13. LUBES PAGASTA PĀRVALDE 845 „Sniedzes”, Anuži, Lubes pag., Talsu nov., LV-3262 IR
1.14. MAZIRBES BIBLIOTĒKA 834 „Skolotāju māja 2”-12, Mazirbe, Kolkas pag., Talsu nov., LV-3275 NAV
1.15. MELNSILA KLUBS 849 „Varoņi”, Melnsils, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264 IR
1.16. MĒRSRAGA TAUTAS NAMS 846 Lielā iela 25, Mērsrags, Mērsraga pag., Talsu nov., LV-3284 IR
1.17. NOGALES BIBLIOTĒKA 966 „Nogales tautas nams”, Nogale, Ārlavas pag., Talsu nov., LV-3260 NAV
1.18. PASTENDES KULTŪRAS NAMS 837 Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3251 IR
1.19. ROJAS KULTŪRAS CENTRS 847 Zvejnieku iela 5, Roja, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264 IR
1.20. SABILES KULTŪRAS NAMS 829 Ventspils iela 14, Sabile, Talsu nov., LV-3294 IR
1.21. SPĀRES MUIŽA 838 „Spāres muiža”, Spāre, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3298 NAV
1.22. STENDES TAUTAS NAMS 830 Dumpīšu iela 3A, Stende, Talsu nov., LV-3257 IR
1.23. STRAZDES MUIŽA 851 „Strazdes muiža”, Strazde, Strazdes pag., Talsu nov., LV-3291 NAV
1.24. TALSU 2. VIDUSSKOLA 827 Kārļa Mīlenbaha iela 32, Talsi, Talsu nov., LV-3201 NAV
1.25. TALSU NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS 828 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201

 

 

IR
1.26. TALSU TAUTAS NAMS 826 Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu nov., LV-3201 IR
1.27. VALDEMĀRPILS PILSĒTAS UN ĀRLAVAS PAGASTA PĀRVALDE 831 Raiņa iela 16, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260

 

 

IR
1.28. VALDGALES PAGASTA TAUTAS NAMS 852 „Tautas nams”, Pūņas, Valdgales pag., Talsu nov., LV-3253 IR
1.29. VANDZENES TAUTAS NAMS 853 „Tautas nams”, Vandzene, Vandzenes pag., Talsu nov., LV-3281 IR
1.30. VĪDALES SKOLA

 

 

835 „Vīdales skola”, Vīdale, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270 NAV
1.31. JAUNPAGASTS 854 Lielā iela 15, Jaunpagasts, Virbu pag., Talsu nov., LV-3292 NAV

Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nav iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī slimojošu personu aprūpētāji.

Balsošanu vēlētāja atrašanās vietā var pieteikt no 26. septembra līdz 1. oktobrim plkst. 12.00. Iesniegumi, kas tiks saņemti vēlēšanu dienā pēc plkst. 12.00, tiks izpildīti tikai tādā gadījumā, ja vēlēšanu iecirkņa komisijas darbiniekiem būs iespējams ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz plkst. 20.00.

Citu vēlētāju balsošana ārpus vēlēšanu iecirkņa telpām nav pieļaujama.

Kā var pieteikties?

Lai pieteiktu balsošanu savā atrašanās vietā, vēlētājam jāuzraksta iesniegums un līdz 1. oktobrim jānogādā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski nosūtot uz e-pastu: velesanu.komisija@talsi.lv. Ja iesniegums tiek sūtīts pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegumā jānorāda:

  • vārds, uzvārds;
  • personas kods;
  • iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā;
  • precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai;
  • ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir, un telefona numuru, pa kuru vēlēšanu komisija var sazināties ar vēlētāju problēmsituācijās;
  • papildus lūdzam norādīt arī to, ja vēlētājs atrodas mājas karantīnā, izolācijā vai pašizolācijā saistībā ar Covid-19 infekciju.

Nogādāt pieteikumu vēlēšanu iecirknī var jebkura vēlētāja uzticības persona. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu ar vēlētāja lūgumu organizēt balsošanu mājās var uzrakstīt arī iecirknī. Šajā gadījumā iesniegumā papildus norāda arī vēlētāja uzticības personas vārdu un uzvārdu.

 

 

 

Ar detalizētu informāciju var iepazīties šeit.

Linda Pavlovska-Dišlere