Talsi Izglītība
eTwinning skola

Novērtējot izglītības iestāžu aktīvu darbu, maija sākumā 26 Latvijas izglītības iestādes saņēma eTwinning Skola” statusu, kas apliecina pedagogu un skolēnu milzīgo ieguldījumu izglītības iestāžu attīstībā, lai nodrošinātu mūsdienīgāku un aizraujošāku mācību procesu. Šī gada 5. jūnijā eTwinning projektu koordinatore Liene Millere dosies vizītē pie Talsu 2. vidusskolas, kur vadības pārstāvjiem pasniegs eTwinning Skola” atzinības zīmi un Eiropas Komisijas pateicības vēstuli.

Talsu 2. vidusskola ir starp tām 4501 iestādēm visā Eiropā, kam Eiropas Komisija šī gada maijā uz diviem gadiem piešķīra eTwinning Skola” statusu, tādējādi novērtējot iestāžu aktīvu iesaistīšanos eTwinning projektu īstenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā. Konkursa kārtībā augsto atzinības zīmi piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning sadarbības projektus, skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, kā arī veicina plašāku skolēnu iesaistīšanos projektu plānošanā un īstenošanā.

Talsu 2. vidusskola eTwinning skolu sadarbības tīklā darbojas no 2013. gada un eTwinning Skola” statusu saņem pirmo reizi. Šo gadu laikā īstenoti gandrīz 40 nacionāla un starptautiska mēroga projekti un vairākkārt saņemta arī atzinība – Kvalitātes sertifikāts. Skolā strādā ilggadēja eTwinning vēstniece Irina Statņuka.

Vizīte un eTwinning Skola” atzinības zīmes pasniegšana notiks 2023. gada 5. jūnijā plkst. 11.00 Talsu 2. vidusskolas telpās. Savukārt 20. jūnijā eTwinning Skola” statusu ieguvušās iestādes tiksies forumā Rīgā, lai dalītos pieredzē un veidotu sadarbību starp Latvijas skolām.

  • Kas ir eTwinning Skola” statuss?


eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls 2018.gadā uzsāka iniciatīvu – skolas, kurās darbojas aktīva skolotāju komandas, kas īsteno projektus un veicina inovatīvu izglītību savās iestādēs, katru gadu var pieteikties „eTwinning Skola” statusam. Lai iegūtu „eTwinning Skola” statusu, vērtē skolotāju aktivitātes ne tikai eTwinning projektos un pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotību interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā pedagogu profesionālo pilnveidi attiecīgajās jomās, skolotāju sadarbību un skolēnu iesaisti projektu plānošanā un īstenošanā. Skolām statusu piešķir uz 2 gadiem. Apbalvotās skolas saņem „eTwinning Skola” atzinības zīmes, kas apliecina skolas izcilos rezultātus iepriekš minētajās jomās. Vairāk par „eTwinning Skola” statusa iegūšanu šeit.

  • Kas ir eTwinning?

eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi un nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, veicina pedagogu profesionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā. Reģistrējoties eTwinning, skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas, sadarbības un projekta gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē. Šobrīd eTwinning platformā reģistrējušies aptuveni 1 000 00 000 cilvēku, kuri strādā izglītības jomā, no kuriem vairāk nekā 3500 ir Latvijas skolotāji. Informācija par eTwinning pasākumiem šeit.

eTwinning skola