Kultūra

2022. gada 22. septembrī Talsu Galvenajā bibliotēkā notiks VKKF finansētās programmas „Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram” reģionāla norise „Talsos pēta, raksta un lasa”. Pasākums notiks no plkst. 12.00 līdz 15.30; norise paralēli būs vērojama arī Talsu Galvenās bibliotēkas Facebook lapā.

Norises mērķis ir popularizēt Talsu lokālo kultūrvidi un to pārstāvošos radošās un kultūras jomu cilvēkus, veicināt Talsu novada un autoru atpazīstamību, rosināt arī pārējos reģionus izcelt vietējos literātus un to devumu mūsdienu literāro norišu, novadpētniecības un vēsturiskā kontekstā.

Reģionālās norises programma veidota no divām daļām. Pirmajā daļā izskanēs LU mācībspēku un pētnieku ziņojumi, kuri atspoguļo ar Talsu reģionu saistītu literātu daiļradei veltītus pētījumus, novada kultūrvēsturi vai ziņojumu autoriem ir Talsu novada izcelsme. Norises pirmās daļas moderatore būs LU profesore Ieva Kalniņa, ziņojumu autori – LU docenti, pētnieki, lektori un studenti: Gundega Grīnuma, Zane Radzobe, Anete Ozola, Līna Oliņa.

Norises otrā daļa notiks diskusijas formā, tajā aicināti iesaistīsies arī pasākuma apmeklētāji. Diskusijas vienojošā tēma „Kalendārs mūs sauc” tapusi, iedvesmojoties no Latvijā populārā Andra Kalnozola debijas romāna „Kalendārs mani sauc” (Rīga: Orbīta, 2020.)

Sarunā gan par pirms pāris gadiem tapušā romāna nezūdošo popularitātes fenomenu, gan plašāku tā rezonansi novada un visas valsts literārās un kultūrvides kontekstā – romānam turpinot „savu dzīvi” caur tā varoņiem, kā arī pārtopot gan teātra izrādē, gan filmā – piedalīsies grāmatas autors Andris Kalnozols un LU pētnieki.

Diskusiju vadīs LU HZF lektors Arturs Skutelis.

Reģionālo norisi atbalsta VKKF. Organizē LNB Bibliotēku Attīstības centrs sadarbībā ar Talsu Galveno bibliotēku, kā arī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) Latvistikas un baltistikas nodaļu, jo konferences programmu pārsvarā nodrošina tās mācībspēki un pētnieki.

Piebilstams, ka līdz septembra beigām Talsu Galvenajā bibliotēkā aplūkojama arī mākslinieka Ulda Balgas hapeninga „Kalendārs mani sauc” noslēguma izstāde.

Paredzams, ka norises tematika visvairāk būs saistoša Talsu novada un tuvākās apkārtnes bibliotekāriem, novadpētniekiem, kultūras un izglītības darbiniekiem, tomēr programma ir gana daudzveidīga un būs interesanta un iedvesmojoša arī citiem interesentiem.

Dalību konferencē pieteikt pa tālruni:+371 63291595.