Talsi
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas vietas atklāšana

Godinot Lāčplēša kara ordeņa kavalierus, Talsu Valsts ģimnāzijas teritorijā projektā „Talsu Valsts ģimnāzijas parka teritorijas labiekārtošana vēstures izziņai un izglītības apguves dažādošanai” izveidota Lāčplēša Kara ordeņa piemiņas vieta, ko atklāja 11. novembrī svinīgā ceremonijā Talsu novada domes priekšsēdētājas vietniekam Laurim Pīlēģim, Jaunsardzes centra un Zemessardzes 46. kājnieku bataljona pārstāvjiem, projektā iesaistītajiem un ordeņa kavalieru tuviniekiem klātesot.

Talsu novada pašvaldība piebiedrojusies tām pašvaldībām, kuras, atsaucoties Aizsardzības ministrijas un Jaunsardzes informācijas centra aicinājumam, piedalījās Latvijas simtgades projektā „Atceries Lāčplēšus”, apzinot savas tautas varoņus un vietas visā Latvijā, kurās viņi ir cīnījušies par mūsu valsts neatkarību, mūsu nācijas un ikkatra pilsoņa brīvību, iegravējot viņu vārdus piemiņas stēlā.

Piemiņas objekta kompozīciju veido simbolisku elementu kopums – galvenā granīta stēla un reljefā integrēts celiņš, kur uz atbalsta sienas ir uzstādītas 14 piemiņas granīta plāksnes ar uzgravētiem 70 Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru vārdiem. Piemiņas memoriālam izbūvēts apgaismojums, nodrošinot patstāvīgu izgaismojumu stēlai un atbalsta sienai ar piemiņas plāksnēm, kā arī ceļam.

Svinīgajā pasākumā piedalījās un klātesošos uzrunāja Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Lauris Pīlēģis, Jaunsardzes centra 1. novada pārvaldes vadītājs Artis Guzlēns, Zemessardzes 46. kājnieku bataljona kapelāns Arnis Suleimanovs un viena no Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas vietas idejas iniciatorēm, Latvijas Republikas Saeimas deputāte – Ilze Indriksone. Par pasākuma muzikālo noskaņu gādāja pūtēju orķestris Talsi” un Talsu Valsts ģimnāzijas ansamblis.

Lāčplēša Kara ordenis bija pirmais un augstākais Latvijas valsts apbalvojums, ko piešķīra par kauju nopelniem Latvijas armijas karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku pulku cīnītājiem, kā arī ārzemniekiem, kuri palīdzējuši Neatkarības karā vai citādi sekmējuši Latvijas valsts izveidošanu. Lāčplēša Kara ordeni pasniedza no 1920. līdz 1928. gadam.

2018. gada 13. decembrī Jaunsardzes un informācijas centrs nodeva Talsu novada pašvaldībai izgatavotās Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas stēlu granīta sagatavi un stēlu granīta pamatni 1168, 03 eiro vērībā.

Kopējās projekta izmaksas ir 162 639, 23 eiro, no kā 133 820, 80 eiro ir valsts budžeta finansējums, pārējais – pašvaldības. Vienošanās par investīciju projekta finansējumu Nr. 2/IP22/22/44 noslēgta 01.07.2022.