Kultūra

Talsi ir ne tikai deviņu pakalnu, bet arī mūziķu un mākslinieku pilsēta. Lai papildinātu pilsētas vidi un dažādotu tūrisma piedāvājumu, vienā no pilsētas pakalniem – Baznīckalnā – 14. maijā 13.00 tiks atklāts muzikālais soliņš. Tajā skanēs sešas Intara Busuļa izpildītas un Talsiem izvēlētas dziesmas.

Baznīckalns, kurā slejas Talsu evaņģēliski luteriskā baznīca, ir viens no Talsu pilsētas tūrisma apskates objektiem, un tagad tās apkārtni papildinās Intaram Busulim veltīts muzikālais soliņš ar atbilstošu labiekārtojumu. Muzikālajā soliņā iekļauts I. Busuļa sveiciens un dziesmas  „Miglas rīts”, „Reiz tu nāksi klusumā”, „Dejo vientulību”, „Purva bridējs”, „Iesniegums” un „Debesis”.

No muzikālā soliņa lokācijas paveras skats uz Talsu ezeru un pieminekļa „Koklētājs” apkārtni, tā aicinot izbaudīt ainavisko skaistumu labas mūzikas pavadījumā. Tā izvietošanas vieta ir bruģēta, uzstādīta arī vizuālajai stilistikai atbilstoša atkritumu urna un apgaismes laterna. Muzikālā soliņa vizuālajā noformējumā iekļauts Talsu brunča raksts.

Muzikālo soliņu ideja pilsētā iekļauta Indras Kļaviņas izstrādātajā Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plānā, un tos, veltītus Talsu pilsētas mūziķiem, paredzēts ar laiku izvietot pilsētas pakalnos.

Šajā gadā tiks sākts darbs pie muzikālā soliņa izveides Tiguļkalnā, ko paredzēts veltīt Raimondam Tigulam.

Inita Fedko