Novadā

Slīteres Nacionālais parks 2023. gadā svinēs simts gadus kopš tā pirmsākuma – Šlīteres dabas pieminekļa – izveides. Šo gadu laikā parks kalpojis par iedvesmas un mākslas avotu tūkstošiem apmeklētāju. Tādēļ Dabas aizsardzības pārvaldes (pārvaldes) Slīteres Nacionālā parka dabas centrs, gatavojoties parka apaļās jubilejas atzīmēšanai, aicina amatierus un profesionālus fotogrāfus dāvināt un tādējādi padarīt publiskas savas pēdējā piecgadē uzņemtās fotogrāfijas, kas attēlo nacionālā parka dabas un kultūrvēstures ainavas, floru un faunu.

„Slīteres Nacionālais parks, pateicoties tā aizsardzības statusam, laiku lokos, bet it sevišķi pēdējās dekādēs kopš nacionālā parka statusa ieguves iedvesmojis visu līmeņu fotogrāfus – iesācējus un amatierus,  un profesionāļus. Tieši mazskartā nacionālā parka daba un unikālais kultūrmantojums ir kalpojis par galveno iemeslu vēlreiz un vēlreiz iemūžināt to fotogrāfijās. Tādēļ, tuvojoties jubilejai, vēlamies nacionālā parka apmeklētājus, kuri reiz šeit bijuši un iedvesmojušies fotomākslas radīšanai, mudināt pārskatīt savus fotoarhīvus un dāvināt savu personīgo mainīgā un dinamiskā nacionālā parka dabas mirkļu tvērumu,” pauž pārvaldes Slīteres Nacionālā parka dabas centra vadītāja Baiba Ralle.

Dāvināt neierobežotu skaitu fotogrāfiju var jebkurš interesents, taču vēlams izraudzīties kvalitatīvas fotogrāfijas ar augstu izšķirtspēju. Ziņas par sevi, fotogrāfijās atainoto un pašas fotogrāfijas var iesniegt līdz 15. novembrim, aizpildot anketu. Iesūtāmais foto jāsaglabā, tā nosaukumā jāmin autora vārds, uzvārds, kā arī fotogrāfijā attēlotā objekta nosaukumu (piemēram, JanisKrumins-Peterezeradabastaka.jpeg). Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt ziņu uz e-pasta adresi slitere@daba.gov.lv vai zvanīt pa tālruni +371 28611079.

Dāvinājumā saņemtās fotogrāfijas jubilejas gadā priecēs nacionālā parka apmeklētājus virtuālās izstādēs Slīteres Nacionālā parka Facebook un Instagram profilos un tiks izmantotas īpašu nekomerciālu nacionālā parka jubilejas izdevumu, tostarp sienas kalendāra, izveidē. Fotogrāfijas tiks izmantotas arī citiem nekomerciāliem mērķiem sociālajos medijos, ziņās un sabiedrības izglītošanas kampaņās. Darbu autori, kuru fotogrāfijas tiks izmantotas drukāto izdevumu veidošanā, saņems tos dāvanā.

Viena un tā pati ainava, kas pieredzēta vakar, rīt, atkarībā no diennakts laika, apstākļiem un gadalaika, var izskatīties pilnīgi citādāk. Arī savvaļas dzīvnieku iemūžināšana dabiskā, aizsargātā dzīvotnē ir īpaša, fotogrāfam neaizmirstama un katru reizi unikāla. „Slīteres Nacionālā parka jubilejas gadā vēlamies izcelt šo nacionālā parka dabas mainību, unikalitāti un skaistumu, kas dažādos apstākļos, ir spējusi saglabāties mazskarta, aizraut elpu un  piesaistīt tūkstošu uzmanību. Arī pievēršot pastiprinātu sabiedrības uzmanību dabiskam, gadu simteni aizsargātam skaistumam, varam veicināt sabiedrības atbalstu tā turpmākā saglabāšanā, lai par to var priecāties vēl daudzas paaudzes pēc mums,” uzsver B. Ralle.

Slīteres Nacionālā parka aizsākumi meklējami 1923. gadā, kad Šlīteres Zilo kalnu nogāzes un tai piegulošā līdzenuma mežos izveidoja vienu no pirmajām īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām Latvijā – Šlīteres dabas pieminekli. Laika gaitā mainījusies gan aizsargājamās teritorijas platība, gan nosaukums.

1957. gadā dabas teritoriju paplašināja, nodibinot Slīteres Valsts rezervātu, bet 2000. gadā uz tā bāzes tapa Slīteres Nacionālais parks. Nacionālais parks var lepoties ar izcilu dabas ainavu dažādību, pirmatnējiem mežiem, bagātu augu un dzīvnieku valsti un zvejniekciemiem, kas vēl