Valdemārpils

Ja vēl jūlija vidū Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūve ritēja paredzētajos termiņos un bija plānots objektu atklāt jau septembrī, tad augustā darbi negaidīti apstājās. Patlaban tiek meklēts risinājums būvdarbu turpināšanai, tomēr pastāv risks projektu noteiktajā termiņā, tas ir, līdz novembra beigām, nepabeigt.

Valdemārpils vidusskolas sporta laukumu pārbūvē SIA „Buildimpeks”, projekta kopējās izmaksas paredzētas 1 195 931 eiro apmērā. Valsts budžeta finansējums noteikts 913 453 eiro, bet pašvaldības finansējums –  145 000 eiro. Būvdarbu termiņš ir novembra beigas, bet finansējuma apguves gala termiņš – šī gada beigas.

Kad jūlija beigās objektā darbi apstājās, Talsu novada pašvaldība lūdza oficiālu paskaidrojumu un tālāko darbu veikšanas grafiku. Darbu kavēšanos uzņēmums skaidroja ar nespēju piesaistīt nepieciešamos apakšuzņēmējus un ierobežotus finanšu resursus. Izskatot iesniegto plānoto darbu grafiku, pēc  būvuzrauga secinātā, visticamāk, daļu no aktivitātēm laika apstākļu dēļ šogad nebūs iespējams veikt, kas nozīmē, ka projekta realizācija līdz noteiktajam termiņam ir maz ticama.

No pagājušā gada novembra SIA „Buildimpeks” ir piemērots tiesiskās aizsardzības process, līdz ar to uzņēmumam ir apgrūtināta darbu izpilde. Šajā situācijā kā iespējamais risinājums tiek apsvērts slēgt trīspusēju līgumu ar katru no apakšuzņēmējiem, ar ko pasūtītājs par padarītajiem darbiem norēķinātos nepastarpināti.

SIA „Buildimpeks” līdz jūlija beigām apguvis nedaudz vairāk par 40% kopējā projekta finansējuma. Tālākie lielākie darbi ir sporta laukuma seguma izbūve, kā īstenošanai ir svarīgi atbilstoši laikapstākļi.