Sabiedrības līdzdalība Valdgale

Turpinot darbu pie vēja parka attīstības Talsu novadā, šī būs jau trešā darba grupas sanāksme, kurā tiekamies ar iedzīvotājiem, lai diskutētu un skaidrotu jautājumus, kas aktuāli ikvienam plānotā vēja parka tuvumā dzīvojošam iedzīvotājam.

Trešā darba grupas sanāksme notiks 31. augustā plkst. 17.30 Valdgales tautas namā.

Ja pirmajās divas darba grupas sanāksmēs galvenais sarunas temats bija saistīts ar vēja parka plānojumu un dabas vērtībām, tad trešā darba grupas saruna būs par iedzīvotājiem ļoti aktuālu tēmu – vēja parka ietekme uz iedzīvotāju veselību un drošību. Runāsim gan par trokšņiem un mirgošanu, gan par vēja elektrostaciju radīto apdraudējumu, diskutējot arī par staciju novietojumu, staciju modeļiem un risinājumiem ietekmju mazināšanai.

Kopš rīkojām sākotnējo sabiedrisko apspriešanu par SELP vēja parku, šobrīd turpinām strādāt pie IVN ziņojuma pabeigšanas, balstoties uz saņemtā  Vides pārraudzības valsts biroja sagatavoto darba uzdevumu jeb programmas, ietekmes uz vidi novērtējuma procesa veikšanai.

Sanāksmes laikā sniegsim arī aktuālo informāciju par to, kā virzās ietekmes uz vidi novērtējuma process – kādi darbi ir paveikti, un kādi vēl veicami.

Priecāsimies, ja varēsiet pievienoties plānotajai darba grupas sanāksmei.

Organizē: SELP SIA, selp@environment.lv