Novadā

Efektīva pārvaldība, kas ietver funkciju pārdali un pārdomātu tehnisko un cilvēkresursu izmantojumu – tāds ir plānotās pilsētu un pagastu pārvalžu reorganizācijas mērķis. Talsu novada pašvaldības deputāti vienojušies, ka jaunajā modelī būs septiņas pilsētu un pagastu pārvaldes un apvienības.

Pilsētu un pagastu pārvaldes ir gan dažādu saimniecisko un attīstības jautājumu risinātāji, gan arī tuvākais punkts, kur iedzīvotājiem saņemt pašvaldības pakalpojumus. Līdz šim Talsu novadā ir 13 pilsētu un pagastu pārvaldes un to apvienības, bet 15. maijā Talsu novada pašvaldības domes pieņemtais lēmums paredz septiņu pārvalžu un pārvalžu apvienību izveidi (modelis 6+1, kur atsevišķi izdalīts novada centrs: Talsu pilsētas pārvalde).

Talsu novada pašvaldības deputātu izšķiršanās bija starp diviem modeļiem – 5+1 un 6+1, kur lielāko balsu skaitu guva 6+1. Tas paredz izveidot Ģibuļu apvienības pārvaldi, kurā ietilpst Ģibuļu un Valdgales pagasts; Laucienes apvienības pārvaldi, kurā ietilpst Balgales, Ķūļciema, Laucienes un Mērsraga pagasts; Rojas apvienības pārvaldi, kurā ietilpst Kolkas un Rojas pagasts; Sabiles un Stendes apvienības pārvaldi, kurā ietilpst Sabiles un Stendes pilsētas un Abavas, Lībagu, Strazdes un Virbu pagasts; Valdemārpils apvienības pārvaldi, kurā ietilpst Valdemārpils pilsēta un Ārlavas, Īves, Laidzes, Lubes un Vandzenes pagasts. Pārmaiņas šajā gadījumā neattiektos uz Dundagas pagasta pārvaldi un novada centru: Talsu pilsētas pārvaldi.

Apvienību nosaukumi veidoti, tajos iekļaujot apvienībā ietilpstošās pilsētas vai pilsētu nosaukumus vai pēc iedzīvotāju skaita lielākā pagasta nosaukumu.

Ja patlaban pārvalžu un apvienību vadītāju atalgojumā gadā tiek izlietoti 483 869,68 eiro, tad pēc reorganizācijas tie būs par 138 015,42 eiro mazāki, tas ir, 345 854,26 eiro. Tomēr reorganizācijas pamata doma ir kopumā pārskatīt attiecīgās apvienības pārvaldes darba organizāciju, izvērtējot gan tehnisko, gan cilvēkresursus nodrošinājumu ne tikai pašā pārvaldes vai apvienības administrācijā, bet arī šajās teritorijās esošajās iestādēs un struktūrvienībās.

Līdz 17. maijam Talsu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.talsunovads.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība/Sabiedrības viedokļa noskaidrošana par saistošo noteikumu projektiem” sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiks publicēts Talsu novada pašvaldības nolikuma grozījumu projekts, nosakot plānotās teritoriālā iedalījuma vienību apvienības.

Reorganizāciju plānots pabeigt līdz 31. augustam, un jaunizveidotās iestādes darbu varētu sākt 1. septembrī.

Pārvalžu reorganizācijas karte