Novadā
Kurzemes plānošanas reģionā iecerēto valsts ceļu būvdarbu karte

Valsts budžeta finansējums

Kurzemes reģionā autovadītājiem būs jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem – dažādiem būvdarbiem uz valsts reģionālajiem un vietējiem autoceļiem. Autoceļam Ventspils–Kolka (P124) divos posmos veiks vienkārtas virsmas apstrādi. No pagrieziena uz Sīkragu līdz pagriezienam uz Mazirbi (50,05.–56,28. km) un no pagrieziena uz Vaidi līdz Kolkai (67,3.–74,8. km) kopumā 13,7 km garumā. Abos posmos bez virsmas apstrādes plānots arī atjaunot pieturvietas un remontēt caurtekas. Darbus veiks piegādātāju apvienība VIA un LAU, līgumsumma – 707 247 eiro (ar PVN), būvuzraugs – SIA ACM Projekts. 2021. gadā vienkārtas virsmas apstrādi piedzīvoja šī ceļa posms no pagrieziena uz Lūžņu līdz tiltam pār Irbi (27,84.–39,84. km), bet 2020. gadā asfalta segums atjaunots no Mazirbes līdz Vaidei (56,3.–67,3. km).

Valsts vietējās nozīmes autoceļiem asfalta segumu atjaunos kopumā sešos posmos. Uz autoceļa Stende–Lauciene–Mērsrags (1401) pabeigs jau pagājušajā gadā iesāktos darbus. Posmā no Druķiem līdz krustojumam ar Grīvas ceļu (18,1.–30,7. km) 12 kilometru garumā jau ir labots karstā asfalta profils, iztīrīti grāvji, salabotas caurtekas, uzpildītas ceļa nomales un veikta profilēšana vidēji 1,5 m platumā. Teritorija ir attīrīta no krūmiem, atvasēm un kokiem ir izzāģēti sausie un liekie zari. Izbūvētas autobusa pasažieru platformas. Šogad pabeigs dubultās virsmas apstrādi un ieklās horizontālo marķējumu, bet pasažieru autobusu platformām uzstādīs jaunas atkritumu urnas un soliņus. Darbus veic SIA VIA un VAS Latvijas autoceļu uzturētājs par līgumsummu 1 371 344 eiro (ar PVN). Būvuzraudzību nodrošina SIA ACM Projekts.

Savukārt autoceļam Talsi–Lībagi (V1405) no Talsiem līdz Mundigciemam (2,05.–4,96. km) remontēs iesēdumus, iztīrīs grāvjus, izbūvēs virskārtu, attīrīs ceļmalu no krūmiem, lai uzlabotu redzamību, kā arī veiks citus darbus. Būvnieks SIA SC Grupa, līgumsumma – 471 399 eiro (ar PVN).

Kurzemes reģionā darbi noritēs uz septiņiem tiltiem, no kuriem divus tiltus pārbūvēs, bet piecus nojauks un uzbūvēs jaunus. Jaunu tiltu izbūvēs uz valsts vietējā autoceļa Kūļi–Dzedri (V1376) (2,8. km) pār Dzedrupi. Esošo koka tiltu demontēs un uzbūvēs jaunu dzelzsbetona tiltu. Būvdarbu laikā satiksmes organizācija paredzēta pa pagaidu apbraucamo ceļu un tiltu.

Plašāka informācija per remontdarbiem Latvijas valsts ceļu mājaslapā.

Valsts reģionālie autoceļi

Autoceļa nosaukums

no km

līdz km

kopā km

Gads

Darbu veids

Venstpils–Kolka

50,05

56,28

6,23

2024

Vienkārtas virsmas apstrāde

Venstpils–Kolka

67,3

74,8

7,50

2024

Vienkārtas virsmas apstrāde

Ventspils–Dundaga

7,38

13,53

6,15

2024

Pārbūve (ANM)

Ventspils–Kolka

0,00

9,93

9,93

2024–2025

Pārbūve (ANM)

Valsts vietējie autoceļi

Stende–Lauciene–Mērsrags

18,17

26,85

8,68

2023–2024

Asfaltbetona seguma atjaunošana

Stende–Lauciene–Mērsrags

27,52

30,66

3,14

2023–2024

Asfaltbetona seguma atjaunošana

Talsi–Lībagi

2,05

4,96

2,91

2024

Asfaltbetona seguma atjaunošana

Tilti

Kūļi–Dzedri

2,80

Dzedrupe

2024

Jauna tilta būvniecība