Vide

Plānots veikt vairākus pasākumus Dzelzupes piesārņojuma mazināšanā, informē Valsts vides dienesta (VVD) sabiedrisko attiecību vadītāja Aija Jalinska, kura 19. jūnijā tikās ar „Talsu ūdens” vadību un pilsētas iedzīvotājiem.

Talsu iedzīvotāji vairākkārt vērsušies VVD ar sūdzībām par Dzelzupes ūdens kvalitāti, kas pasliktinājusies saistībā ar pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu neatbilstošu darbību. Nesenākā notekūdeņu dūņu noplūde konstatēta martā, un pēc tās VVD uzdeva SIA „Talsu ūdens” situāciju risināt. 

„Talsu ūdens” vadība informējusi par ieceri notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūvēt un ieviest pastiprinātu novadāmo notekūdeņu kvalitātes uzraudzību, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Tāpat plānota iepriekšējās pārbaudes laikā konstatēto neatbilstību novēršana un pasākumu plāna izstrāde upes kvalitātes uzlabošanai.

VVD arī informēja, ka saņemta informācija par SIA „Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu” ieceri šīs vasaras izskaņā sākt Dzelzupes tīrīšanas darbus.

Vizītes laikā apsekotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un notekūdeņu izplūdes vieta Dzelzupē, tai skaitā paņemti notekūdeņu paraugi, kas sniegs pārliecību par darbības atbilstību normatīvo aktu un atļaujas nosacījumiem. Testēšanas rezultāti būs pieejami mēneša laikā.

Tikšanās laikā apspriesti jautājumi, kas saistīti ar attīrīšanas iekārtu avārijas situāciju pārvaldību un uzraudzību, tai skaitā nepieciešamo dokumentāciju un rīcības algoritma izstrādi.