Talsi

Talsu novada pašvaldība saņēmusi Talsu novada kultūras iestāžu pieteikumu par piketa organizēšanu 21. februārī no 10.00 līdz 13.00. Tas notiks pie pašvaldības administratīvā centra (Kareivju ielā 7) un pulcēs pašvaldības iestāžu pārstāvjus, lai tā paustu attieksmi par plānoto pašvaldības iestāžu amata vietu un budžeta samazināšanu 25% apmērā.

Pasākuma organizatori norādījuši, ka piketā piedalīsies ap 200 pašvaldības iestāžu pārstāvju.

21. februārī 10.30 notiks Talsu novada pašvaldības domes sēde, kurā tiks skatīts gan šī gada budžets, gan arī papildu jautājumi, kas attiecas uz nepieciešamajiem taupības pasākumiem, kas ievērtēti sagatavotajā budžeta projektā.

16. februārī par protesta akciju „Samazināti par 25%” paziņoja Talsu novada muzejs: līdz pašvaldības budžeta apstiprināšanai muzejā aizsegti 25% ekspozīciju, tā norādot uz kraso finansējuma samazinājumu, kas apdraud iestāžu pamata funkciju nodrošināšanu.

Talsu novada pašvaldība jau informējusi, ka, lai izstrādātu sabalansētu pašvaldības budžetu 2024. gadam, plānots ieviest virkni taupības pasākumu. Paredzēts, ka iestādēm, struktūrvienībām un nodaļām jāsamazina darbinieku skaits un izdevumi par 25%, tāpat visiem pašvaldības darbiniekiem plānots atalgojuma samazinājums par 10%. Finansējuma samazinājums skars visas nozares, tai skaitā izglītību, kultūru un sportu.