Novadā

Viens no veidiem, kā būtiski samazināt elektroenerģijas patēriņu, ir ielu apgaismojumā izmantot energoefektīvus LED gaismekļus. Talsu novada pašvaldība šogad plāno īstenot siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas projektu vairākās publiskajās teritorijās, tāpēc tagad pašvaldība pieteikusies aizņēmumam.

Jau 2022. gadā Talsu novada pašvaldība iesniedza projekta pieteikumu Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansēto projektu atklātajā konkursā Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. Tas tika apstiprināts, un pašvaldība 2023. gadā noslēdza līgumu ar SIA Vides investīciju fonds” par tā īstenošanu. Projektā apstiprinātās kopējās attiecināmās izmaksas ir 616 249,17 eiro, no kā EKII finansējums ir 308 124 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums 308 124,59  eiro.

Talsos, Dundagā, Valdemārpilī un Virbos tiks nomainīti 1164 gaismekļi uz gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļiem ar iebūvētu autonomu astroloģiskās dimēšanas jeb spožuma maiņas funkciju. Tā samazināsies iepērkamais elektroenerģijas apjoms par 566,293 MWh/gadā un siltumnīcefekta gāzes CO2 emisijas par 61,726 t CO2/gadā.

Pēc iepirkuma noslēgšanās projekta izmaksas ir samazinājušās un tās ir 21 7791,29 eiro (ar PVN).

Darbus sešu mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas veiks SIA RCG Lighthouse”.

Lai šogad uzsāktu projekta īstenošanu, pašvaldība tā priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai Valsts kasē pieteiksies aizņēmumam 125 353,92 eiro apmērā.