Stende

Iestājoties piemērotiem laikapstākļiem, atsāksies Stacijas ielas pārbūve un Dumpīšu ielas izbūve Stendē. Lai būvdarbi noritētu veiksmīgi un paveiktais nestu gaidīto rezultātu, Talsu novada dome piešķīrusi finansējumu papildu darbiem.

Stacijas ielas pārbūve, paredzot arī jauna Dumpīšu ielas posma izbūvi, tika uzsākta jau 2020. gada novembrī. 2021. gadā Talsu novada pašvaldība lauza līgumu ar tā brīža būvnieku potenciālā interešu konflikta dēļ iepirkuma norisē, uz ko jau pēc būvdarbu līguma noslēgšanas norādīja Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Pēc atkārtotu iepirkuma konkursu noslēgšanās, būvdarbi Stendē atsākās 2022. gada oktobrī, bet šobrīd objektā ir tehnoloģiskais pārtraukums.

Patlaban projekta „Publiskās infrastruktūras  attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai”, ko īsteno SIA „SC grupa”, būvniecības izmaksas ir 2 691 388,30 eiro (ar PVN). Šajā summā ietilpst vēl pērn Talsu novada domes apstiprinātais izmaksu pieaugums 56 625,86 eiro apmērā dzelzceļa sliežu izbūvei.

Būvdarbu laikā secināts,  ka  kvalitatīva rezultāta sasniegšanai ir nepieciešams papildu finansējums 150 936,53 eiro (ar PVN) apmērā. Izmaksu piegums nepieciešams vairāku iepriekš neplānotu darbu dēļ. Piemēram, nepieciešams samazināt šķērskritumu, palielinot paplašinājuma joslu līdz dzelzceļa nodalījuma joslai, jāveic videoinspekcija iepriekšējā būvdarbu līguma laikā ar SIA „Strabag” izbūvētajai kanalizācijas sistēmai un jānovērš atklātie trūkumi un bojājumi, jāiztīra blakus esošais dīķis un jāierīko ūdens atvade, iztīrot grāvi, lai nodrošinātu inženiertīklu funkcionēšanu. Lielāko papildu nepieciešamo finansējuma daļu veido būvdarbu apjomu precizēšana saistībā ar ierakumu izbūvi brauktuvju konstrukcijas izbūvei, kā izmaksas tiek lēstas 133 103 eiro (ar PVN) apmērā.

Pēc papildu finansējuma piešķiršanas kopējā būvdarbu līguma summa ir 2 842 324,82 eiro (ar PVN), savukārt kopējās būvdarbu izmaksas, ierēķinot iepriekš paveiktos darbus, ir ap 3,5 miljoniem eiro.

ERAF projektā „Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai”, kas jānoslēdz līdz oktobrim, paredzēts pārbūvēt Stacijas ielu posmā no Brīvības ielas līdz Stendes pilsētas robežai, Dumpīšu ielas pagarinājumu, kas savieno Stacijas ielu un esošo Dumpīšu ielu, un Dumpīšu ielas posmu.