Sabiedrības līdzdalība

Lai novada vizuālais noformējums radītu Ziemassvētku noskaņu, kā arī, lai veicinātu iedzīvotāju un uzņēmēju aktīvu līdzdalību svētku rotas veidošanā, Talsu novada dome jau ceturto gadu rīko skatlogu, ieejas mezglu, tiem piegulošo priekšlaukumu un ēku fasādes daļu noformējuma konkursu „Ziemassvētku skatlogs Talsu novadā”. Labākajiem dekorāciju autoriem tiks piešķirtas naudas balvas.

Konkursā kā ierasts aicinātas pieteikties gan juridiskas, gan fiziskas personas, taču atšķirībā no citu gadu konkursiem, šoreiz pašvaldība ir paplašinājusi dalībnieku mērķauditoriju un iespēja demonstrēt savas radošās spējas tiks dota ne tikai novada pilsētās, bet arī visā pārējā novada teritorijā dzīvojošajiem ļaudīm.

Objektu konkursam var pieteikt tā īpašnieks vai jebkura cita fiziska vai juridiska persona līdz 12. decembrim. Konkursam aicinām pieteikties klātienē Talsu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Kareivju ielā 7 Talsos) vai Talsu novada pilsētu un pagastu pārvaldēs vai elektroniski – sūtot pieteikuma anketu uz e-pasta adresi: pasts@talsi.lv.

Talsu pilsētā par oriģinālu un mākslinieciski kvalitatīvu svētku noformējuma veidošanu tiks apbalvoti trīs labākie konkursa dalībnieki: 1. vietas ieguvējs tiks apbalvots ar Talsu novada Pateicību un naudas balvu 150 eiro apmērā; 2. vietas ieguvējs tiks apbalvots ar Talsu novada Pateicību un naudas balvu 100 eiro; 3. vietas ieguvējs ar Talsu novada Pateicību un naudas balvu 75 eiro.

Valdemārpils, Stendes un Sabiles pilsētā katrā tiks noteikts viens konkursa uzvarētājs, kurš tiks apbalvots ar Talsu novada Pateicību un naudas balvu 150 eiro apmērā.

Savukārt konkursa nolikuma 15. un 16. punktā neminētajās teritoriālā iedalījuma vienībās tiks apbalvoti seši konkursa dalībnieki: divi 1. vietas ieguvēji tiks apbalvoti ar Talsu novada Pateicību un naudas balvu 150 eiro; divi 2. vietas ieguvēji tiks apbalvoti ar Talsu novada Pateicību un naudas balvu 100 eiro; divi 3. vietas ieguvēji tiks apbalvoti ar Talsu novada Pateicību un naudas balvu 75 eiro.

Arī šogad pretendenti tiks vērtēti pēc vairākiem kritērijiem: objekta vizuālā koptēla mākslinieciskā kvalitāte; idejas, izpildījuma un pielietoto materiālu oriģinalitāte; noformējuma atbilstība uzņēmuma darbības veidam; noformējuma saderība ar objekta arhitektonisko tēlu un pilsētas vidi. Konkursa vērtēšanas komisijā piedalās gan Talsu novada pašvaldības Būvvaldes, gan Kultūras un sporta attīstība nodaļas, gan Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas speciālisti, sniedzot vērtējumu no nulles līdz pieciem punktiem, katrā no šīm pozīcijām.

 

 

Ziemassvētkus un Jauno gadu sagaidot, uzbursim svētku noskaņu mūsu novadā un vienosimies darbošanās priekā!

Renāte Freiberga