Publiskās apspriešanas

Talsu novada pašvaldība informē, ka laika apstākļu dēļ Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme, kas tika plānota otrdien, 2022. gada 13.  decembrī, notiks 2022. gada 20. decembrī plkst. 17.00  Mazirbes bibliotēkā , Skolotāju mājā 2-12, Mazirbē, Kolkas pagastā, Talsu novadā.

Papildus informāciju iespējams iegūt, sazinoties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis +371 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv) un teritorijas plānotāju Andu Felšu (tālrunis +371 26568792, e-pasts: anda.felsa@talsi.lv).