Novadā

Lai mudinātu iedzīvotājus savu nekustamo īpašumu pieslēgt centralizētajai ūdensapgādes un/ vai kanalizācijas sistēmai, ik gadu pašvaldība izsludina pieteikšanos šai aktivitātei, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem „Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai’’.

Noteikumi paredz iespēju pašvaldības līdzfinansējumu saņem nekustamā īpašuma pieslēgšanai ne tikai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet arī centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.

Ja nekustamajam īpašumam pieguļošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkli, būvējot jaunbūves un pārbūvējot vai atjaunojot īpašumu – pieslēgšanās tiem ir obligāta.

Noteikumi nosaka, ka līdzfinansējums tiks piešķirts pieslēguma būvniecības, tajā skaitā projektēšanas dokumentu un būvdarbu izmaksu segšanai, un turpmāk to varēs saņemt jebkura privātpersona, kura ir nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs un kuram uz lēmuma pieņemšanas brīdi nav nodokļu parāds.

Pašvaldības līdzfinansējums 50% apmērā pienākas pieslēguma izveidošanai centrālajai:

  • ūdensapgādes sistēmai līdz 2000 eiro;
  • kanalizācijas sistēmai līdz 3000 eiro;
  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai līdz 4000 eiro.

Savukārt maksimālais atbalsts 100% apmērā pienākas, ja pieteikuma iesniedzējs ir:

  • 1. vai 2. grupas invalīds;
  • pensionārs;
  • ģimene, kur ir bērni līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;
  • trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības;
  • daudzbērnu vai audžuģimenes.

Līdzfinansējuma saņēmējiem jārēķinās, ka pieslēguma izbūves darbus finansē īpašnieks, pašvaldības atbalstu saņemot PĒC darbu pabeigšanas un nepieciešamās dokumentācijas iesniegšanas.

Noteikumos ir iekļauti arī īpaši nosacījumi, ja līdzfinansējums kvalificējams kā de minimis atbalsts.

Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt visu gadu, iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. Iesniegumu var iesniegt pilsētu un pagastu pārvaldēs, pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, kā arī elektroniski sūtīt e-pastā: pasts@talsi.lv.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Infografika. Pašvaldības atbalsts nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai